Traktorom na maturu

Jedna devojčica je izazvala posebnu pažnju svojim teatralnim dolaskom na maturu