Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Dešavanja

Festival klasične muzike “Zlatni zvuci”

Od 26. do 30. avgusta

Objavljeno

Fotografija: zlatni zvuci

Festival klasične muzike “Zlatni zvuci” nastao je kao Serija koncerata, pod istim nazivom. Festival se organizuje već pet godina u toku avgusta na Zlatiboru, u holu Hotela “Palisad” ili drugim objektima čiji prostor ispunjava zahteve Programa i tehničke potrebe izvodjača.

Ovogodišnji termin održavanja Festivala je poslednja sedmica avgusta.

Festival okuplja i obezbeđuje, na jednom mestu, ljude iz različitih kulturnih sredina, različitog uzrasta, nivoa obrazovanja, materijalnih mogućnosti i takvom razmenom različitosti stvara veoma interesantno i plodno tlo u sredini u kojoj je realizovan. Na taj način direktno utiče na obogaćivanje ponude i potreba u oblasti kulture, obrazovanja, kao i turističke ponude Zlatibora.

Festival je prepoznatljiv zato što afirmiše tradiciju, pomaže stvaranje i promociju medjunarodnog muzičkog imidža sredine, stimulišući saradnju sa mladima kroz muzičke tokove, podižući muzičku pismenost stanovništva, učenika i nastavnika, kao i nivo urbane kulture i očuvanja baštine, afirmišući i razvijajući muzički segment kao važnu kulturnu ponudu.

Ciljna grupa i broj ljudi koji imaju benefit od planiranog Festivala/direktnih i indirektnih korisnika: publika/turisti zainteresovana za muzička zbivanja – koncerte i učenici nižih i srednjih Muzičkih škola, studenti Muzičkih akademija, svi zainteresovani za muziku, umetnost i muzička dogadjanja.

Festival klasične muzike: „Zlatni zvuci“ predstavlja kulturnu, profesionalnu i stručnu manifestaciju koja se održava na Zlatiboru i ove godine biće realizovana kroz izvodjenje pet koncerta klasične muzike.
Festival klasične muzike: „Zlatni zvuci“ je značajan kako u kulturnoj ponudi Opštine, tako i za realizaciju krajnjeg cilja: pomoć i podrška stvaranju novog kulturnog jezgra koje će okupiti umetnike, gradjane i turiste, promovišući kulturu i umetnost.

Od ove godine, podršku Festivalu je, pored istaknutih kompanija i medija, pružio i Srpski filantropski forum, krovna organizacija donatora koja okuplja kompanije, fondacije i organizacije, sve one koji ulažu u opšte dobro u zajednici u kojoj deluju i posluju i neguju filantropiju i njene vrednosti, ističući koliko je ulaganje u kulturu važno i da su kultura i filantropija u neraskidivoj vezi na putu ka zdravijem i humanijem društvu.

Podrška Foruma Festivalu je da poveže sa članicama, potencijalnim sponzorima, ali i da stvori bazu za naredne godine kada bi festival mogao da ima i filantropsku komponentu, za podršku mladim talentima i muzičarima, prikupljanje sresdstava za ulaganje u kulturu, stipendije itd.

Festival već ima potencijal da postane platforma za promociju važnosti ulaganja u kulturu i kulture uopšte”.

Očekivano je da Festival klasične muzike: „Zlatni zvuci“ stekne veliku popularnost ne samo u Zlatiborskom Okrugu, već i u svim zemljama okruženja, kao i u mnogim drugim sredinama, obzirom da, od prošle godine, na Festivalu učestvuju umetnici iz inostranstva.

Umetnički direktor Festivala: prof. Boris Kraljević, pijanista
Idejni tvorac i direktor: Dušan Aksentijević, Master muzički izvodjač, pijanista

Popularne