Kada i koje usluge vam mogu zatrebati od prevodilačke agencije?

Ponuda agencije za prevođenje ne obuhvata isključivo usluge koje se tiču pismenih prevoda dokumenata ili tekstova…
Autor fotografije: Freepik

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Kada govorimo o prevođenju osnovnih termina, sintagmi ili prostih rečenica, softverski paketi i veštačka inteligencija mogu biti izuzetno korisni alati. Međutim, u situacijama kada vam je potreban kvalitetan prevod nekog važnijeg spisa ili složenijeg teksta, angažman renomiranih stručnjaka će biti neophodan. Tada na scenu stupaju agencije za prevođenje. Ukoliko niste upoznati sa ponudom i interesuju vas glavne prednosti i mane ovakve saradnje, u narednim redovima bloga možete pročitati sve o prevodilačkim agencijama.

Ponuda agencije za prevođenje ne obuhvata isključivo usluge koje se tiču pismenih prevoda dokumenata ili tekstova. Zapravo, njihova ponuda je daleko razovrsnija, te najčešće obuhvata:

  • Simultano prevođenje – odnosno usmeno prevođenje istovremeno sa izlaganjem govornika.
  • Konsekutivno prevođenje – prevođenje izjava po navršenom izlaganju govornika.
  • Šišotaž prevođenje – prevođenje šapatom na uvo.
  • Adaptiranje teksta kulturnim i jezičkim normama ciljne grupe kroz korekturu, lekturu i lokalizaciju.
  • Uslugu turističkog vodiča na nekoliko svetskih jezika.
  • Overavanje tekstova sa pečatom sudskog tumača.
  • Usmeni prevod kod javnog beležnika ili u državnim ustanovama.
  • Prevod i titlovanje filmova za televiziju ili druge svrhe.

Naravno, usluga se razlikuje od agencije do agencije i nije standardna, stoga bi se pre angažmana trebalo dobro raspitati o dostupnoj ponudi.

Bilo da vam je potreban prevod opštih, pravnih, sudskih, stručnih ili ma kojih drugih tekstova, uvek možete računati na usluge agencija za prevođenje dokumenata. Posao profesionalnog prevodioca iziskuje izuzetno obrazovanje i veliku informisanost iz različitih sfera, što nadalje omogućava jednostavno prevođenje ugovora, tenderske dokumentacije, medicinskih nalaza ili bilo koje druge specifične papirologije.

Fotografija: Waldemar

Tim stručnjaka svake prevodilačke agencije sastoji se od nekoliko lingvista specijalizovanih za različite svetske jezike. Međutim, osim toga što su vrsni poznavaoci inostranih jezika, profesionalni prevodioci savršeno poznaju maternji jezik – kako u njegovoj usmenoj, tako i u pismenoj formi. Takva sposobnost je neophodna i važi za izvesnu garanciju da će kontekst, a samim tim i klijent, biti maksimalno ispoštovan.

Pre samog prosleđvanja prevoda, prevedeni tekst prolazi kroz nekoliko kontrola. Prvi prevodilac proverava i predaje radnu verziju prevoda, koju zatim šalje svom kolegi na dodatne tehničke i gramatičke provere. Nakon utvrđivanja da je sve u redu, formira se završna verzija teksta, koja se dalje štampa ili šalje klijentu. Ovakav način rada garantuje kvalitet i značajno smanjuje postotak nastanka grešaka.

Prevodioce uglednih agencija karakteriše disciplinovani i profesionalni pristup, tako da je dostavljanje prevoda do unapred ugovorenih datuma gotovo zagarantovano. Naravno, dosta toga će zavisiti od gužvi u rasporedu, složenosti i dužine teksta, kao i broja lingvista koji rade na tekstu, ali nikako ne smemo potceniti ovakvu posvećenost.

Čak i ukoliko vam udaljenost predstavlja problem, vredi pomenuti da će vam nekolicina agencija ponuditi mogućnost online prevođenja tekstova. U tom slučaju, vaša jedina obaveza će biti da potrebnu dokumentaciju za prevod, uz neophodna uputstva, pošaljete mejlom odabranoj agenciji. Po želji i potrebi, prevedena dokumenta vam, osim digitalnim putem, mogu biti dostavljena i putem pošte ili kurirske službe, što je svakako velika prednost.

Kako na finalnu cenu potraživanja agencije za prevođenje utiču raznoliki faktori, zaista je teško sa sigurnošću odgovoriti na ovo pitanje. Izdaci variraju u zavisnosti od hitnosti, složenosti i ličnih zahteva klijenata, tako da bi se za najtačnije informacije svakako trebalo raspitati u agenciji. Prevodioci bi trebalo da vam objasne sve važne detalje koji utiču na krajnju sumu, te da obavezno naglase da li eventualno postoje dodatne naknade za određenu uslugu.

Ako posedujete firmu koja posluje na multinacionalnom tržištu ili ste pak vlasnik privatnog biznisa (preduzetnik) koji zahteva čestu komunaciju sa inostrancima, potpisivanjem dugoročnog ugovora sa prevodilačkim agencijama ostvarićete pregršt benefita. Pre svega, konačne cene usluga će biti značajno umanjene jer ćete postati redovni korisnik. Osim finansijske uštede, vredi istaći i dodatne pogodnosti poput kontinuirane podrške te detaljnog poznavanja zahteva i preferencija.

Neretko se dešava da klijentima prevodilačkih agencija bude potreban prevod lične dokumentacije od velikog značaja. Kako bi garantovale sigurost takvih dokumenata, veliki broj agencija je uveo praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti svih podataka. Na taj način, svi korisnici usluga mogu biti potpuno bezbrižni o sigurnosti svojih papira.

Nadamo se da vam je ovaj tekst ponudio dobre odgovore na najvažnija pitanja u vezi sa prevodilačkim agencijama.

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search