Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Kolumne

Zašto već danas treba da pređeš na Google Analytics 4 i zbog čega je to ključno za online poslovanje?

Šta je GA4 i po čemu se razlikuje od Universal Analytics?

Objavljeno

Google Analitika predstavlja alat od velikog značaja za poslovanja, koji čini mogućim praćenje bitnih parametara i verifikovanje sajta na search console. Kako igra značajnu ulogu u mnogim web operacijama, Google Analitiku danas smatramo ključem za dobro pozicioniranje sajta na pretraživačima i u doba modernog biznisa je smatramo neophodnošću za postizanje vidljivosti koja je istovremeno i uslov za napredak poslovanja. Mnogobrojne koristi ovog alata i njegova široka upotreba u procesu unapređivanja svakog poslovanja čini činjenicu da on zapravo prestaje da funkcioniše 1. jula 2023. godine podatkom koji će zabrinuti mnoge. U ovom kontekstu se nalazimo pred značajnim izazovom, jer je došao trenutak migracije na Google Analytics 4 za sve one koji ne žele da dovedu svoje poslovanje u rizik, ostajući bez pristupa ključnim informacijama o istom. Pored toga što govorimo o samoj migraciji na GA4 kao izazovu, važno je naglasiti da je ovo korak koji ne bismo smeli da odlažemo iz više od jednog razloga.

Šta je GA4 i po čemu se razlikuje od Universal Analytics?

Sama Google Analitika predstavlja alat koji nudi opciju praćenja performansi sajta i samim time praćenja delotvornosti marketinških napora koje ulažete u pozicioniranje istog na pretraivačima i postizanje vidljivosti, tačnije dopiranje do ciljne grupe vašeg poslovanja. Kako je ovo veoma značajan faktor uspešnosti svakog modenog biznisa, mogli smo da očekujemo podizanje datih procesa na jedan viši nivo i upravo to je ono što se dešava uvođenjem Google Analytics 4. Google Analytics rešenje za analizu podataka ustupa mesto narednoj generaciji i vreme je da upoznamo mogućnosti koje nudi usavršena GA4 analitika kao značajno fleksibilniji metod prikupljanja i praćenja relevantnih informacija. Razlike između Universal Analytics i Google Analytics 4 je u tome što GA4 vrši merenje na osnovu događaja, za razliku od verzije koju smo do sada poznavali, koja je vršila merenja na osnovu prikaza stranica i sesija. GA4 takođe vrši kontinurirano cross-device i cross-platform izveštavanje i u ovom pogledu više nema ograničenja, kao ni u pogledu pogodaka (hits), dok je integracije BigQuery dostupna besplatno. GA4 takođe zahteva od korisnika prelazak na komercijalni GA 360 u cilju upotrebe više od jednog prikaza izveštavanja, dok IP anonimizacija više ne može da se isključi.

Zbog čega je važno da pređemo na GA4 što pre?

Prelazak na GA4 je korak koji ne bi trebalo da odlažemo iz više razloga, koji se međusobno nadovezuju. Naime, govorimo o prelasku na alat koji je drugačiji od onog koji trenutno koristimo i samim time ne postoji opcija prenosa istorijskih podataka. Prelaskom na GA4 mi dakle otpočinjemo novi proces prikupljanja podataka, koji ne uključuje informacije koje su prethodile trenutku podešavanja datog naloga. Činjenica je da sam proces migracije ne može biti instant i on zahteva stručne kadrove koji će načiniti sve neophodne korake ka konačnoj migraciji na GA4. Four Dots data tracking & analytics tim nam primerom svojih zalaganja ovim povodom nudi priliku da razumemo način na koji se postiže željeni ishod migracije na Google Analytics 4. Polazeći od analize trenutnog Google Analytics naloga, pa do edukacije tima koji će se dalje baviti novom platformom u cilju praćenja i analize podataka o konkretnom poslovanju i eventualnih kasnijih dodatnih podešavanja i integrisanja GA4 i GTM sa ostalim tracking pixelima, Four Dots nudi temeljan pristup ovoj važnoj promeni na planu analize podataka. Budući da pred nama stoji konkretan datum prestanka funkcionisanja Google Analitike, važno je da već sada počnemo da se bavimo pitanjem prelaska na GA4, jer će po prirodi stvari vreme implementacije i liste čekanja biti duže kako se bude prilazilo datom trenutku. Istovremeno, činjenica da će trenutni podaci iz stare analitike biti dostupni samo do kraja tekuće godine, predstavlja još jedan signal za akciju na ovom planu.

Proces migracije i njeni benefiti

Nakon temeljne analize trenutnog Google Analytics naloga, koja podrazumeva i analizu ciljeva koji se prate, te kreiranja i podešavanja novog GA4 naloga, važno je načiniti mapiranje prethodnih metrika, događaja i konverzija na nove Google Analytics 4 opcije. U cilju da migracija bude uspešna, vrlo je važno da se praćenje metrika testira, kao i da se podese automatski dashboard marketing izveštaji. U određenim slučajevima, biće potrebna i dodatna podešavanja GA4 i GTM, a naposletku ćemo imati priliku da prepoznamo sve benefite pravilnog pristupa ovoj promeni na planu prikupljanja i analize podataka. U osnovi, od verodostojnosti podataka koje prikupljamo zavise i odluke koje ćemo u vezi sa njima kasnije donositi, a koje mogu da se odnose na sve elemente poslovanja. U cilju da zaista iskoristimo sve potencijale GA4, potrebno je da stavimo akcenat pre svega na početne korake podešavanja naloga i provere validnosti svih podataka, a ne bismo li kasnije dobro koristili isti, važno je da uzmemo u obzir i dodatne edukacije koje su nam eventualno potrebne.

Za sve one koji prepoznaju vrednost valjanog marketinga i uticaj praćenja podataka na svoje poslovanje, podatak da je prelazak na GA4 obavezan počev od 1. jula 2023. godine je od izuzetnog značaja. Činjenica je da će zbog razlika koje postoje između stare Google Analitike i GA4 mnogi od nas morati da nauče mnoštvo novih stvari u toku samog procesa implementacije. Ovaj proces sam po sebi, međutim, ne mora biti stresan. Ukoliko se informišemo iz pouzdanih izvora i na pravilan način pristupimo ovoj promeni, ona će nam doneti priliku za unapređenje biznisa i brojne uspehe u modernom poslovnom svetu.

Piše: Ljiljana Bugarin

Popularne