Zaprati nas #uziceonline
REKLAMA

“Vitorog“Logo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Kantina“

Kolumne

Znakovi da ste se zasitili trenutnog posla i da je vreme da idete dalje

Ukoliko osećate da ste u kompaniji u kojoj radite dosegli vrhunac svoje karijere i ne vidite prostor za dalji napredak…

Objavljeno

Fotografija: pexels.com

Svaka promena u razvoju karijere predstavlja korak za koji je potrebna priprema, budući da čak i unapređenje ili stupanje na dugo željenu poziciju sobom nosi izvesnu dozu stresa povodom novih zahteva i obaveza. S druge strane, kada je radno mesto u pitanju, većina nas je sklona svojevrsnoj inertnosti, koja je naročito svojstvena trenutnoj atmosferi našeg podneblja, gde se zaposlenje izjednačava sa sigurnošću, kojeg ne želimo da se odreknemo iskoracima u nepoznato. Budući da veći deo radnih dana provodimo upravo na poslu, od našeg zadovoljstva svojim poslovnim angažmanom u velikoj meri zavisi naše opšte osećanje ostvarenosti. Pre svega iz ovog razloga, vrlo je važno da na vreme prepoznamo znakove koji nam ukazuju da je vreme za promenu posla, te ćemo o tome govoriti više u tekstu koji sledi.

Ne vidite prostor za napredovanje

Ukoliko osećate da ste u kompaniji u kojoj radite dosegli vrhunac svoje karijere i ne vidite prostor za dalji napredak, sasvim je jasno da ćete naići i na poteškoće u pronalaženju motivacije za rad. Ukoliko je stagnacija gotovo izvesna, nećete moći da pronađete entuzijazam koji bi trebalo da vas vodi ka uspešnom obavljanju zadataka. Ovakvo stanje stvari nesumnjivo ukazuje na potrebu za promenom karijere. Kada osetite da ste spremni za ovaj korak, počnite da potragom, čija uspešnost zavisi od mnogo faktora, a u najvećoj meri od vaše oblasti rada i lokacije na kojoj tražite posao. Jasno je da će se prilika za posao u Beogradu ili Novom Sadu verovatno brže ukazati nego u manjim mestima, kao i da određene industrije trenutno imaju više potrebe za radnicima. Nemojte oklevati pred konkurisanjem za različite poslovne pozicije koje mogu otvoriti neke nove opcije za vaš profesionalni napredak i u jednom trenutku ćete zasigurno pronaći radno mesto na čije zahteve možete da odgovorite, a koje ujedno ide u prilog vašoj potrebi za stručnim razvojem.

Fotografija: pexels.com

Ne prepoznajete priliku za sticanje novih znanja i veština

Prostor za profesionalni napredak se ne vezuje isključivo za prelazak na višu radnu poziciju i sticanje novog zvanja u okviru kompanije, već i za šansu da u okviru datog poslovnog angažmana naučite nešto novo. Ukoliko ne osećate da vam vaše trenutno radno mesto može ponuditi nova iskustva, koja bi vam išla u prilog u toku daljeg razvoja vaše karijere, smatrajte to jednim od znakova da je vreme za promenu. Činjenica je da aktivno bavljenje karijerom podrazumeva i stupanje u nove izazove, te pokušajte da prepoznate prilike u drugim kompanijama koje pred vas mogu postaviti upravo izazove kao izvore znanja i naposletku načine za profesionalno usavršavanje.

Ne slažete se sa vrednostima na kojima počiva kompanija

Ukoliko vaša lična i profesionalna načela nisu usklađena sa vrednostima na kojima počiva kompanija za koju radite, ne možete se osećati motivisanim za rad, šta više. Neslaganje sa temeljima poslovanja firme može dovesti do nagomilavanja frustracija i naposletku opšteg nezadovoljstva, kako onime što kompanija nudi vama, tako i sopstvenim doprinosom i odgovorom na zahteve radnog mesta. Ovo je usko vezano i za odnos sa kolegama, koji može biti narušen drugačijim pogledima na postulate poslovanja, odnosno ovakva situacija vas može sprečiti u uspostavljanju prijateljskog i dobrog poslovnog odnosa sa njima.

Fotografija: pexels.com

Izostajanje finansijske stimulacije

Činjenica je da je za dobar odgovor na zahteve pozicije veoma važno da zaposleni dobijaju adekvatnu novčanu naknadu za doprinos i uloženi trud. Pored osnovnog primanja, kompanije koje brinu o zadovoljstvu svojih zaposlenih, ponudiće priliku za ostvarivanje bonusa, ne bi li podstakle i nagradile dodatni trud koji oni ulažu. Ukoliko ovo izostaje, jasno je da izostaje i vaša motivacija, a naročito ukoliko se ni sama plata ne povećava nakon nekog dužeg perioda. Važno je da znate koliko vredite kao profesionalac, odnosno da vi sami cenite svoj trud, te ukoliko ne osećate da ga vaši nadređeni jednako vrednuju potražite drugo radno mesto na kojem to neće biti slučaj.

Ukoliko ste došli do tačke u kojoj je promena posla najadekvatnija solucija za vaše dominantno osećanje povodom trenutne radne pozicije, nemojte oklevati da pristupite potrazi za novim, atraktivnim prilikama. Napravite razliku između trenutnog zasićenja i momenta kada je potrebno načiniti iskorak ka novim poslovnim iskustvima, te učinite ono što smatrate najboljim za svoj profesionalni razvoj i naposletku osećaj opšteg zadovoljstva povodom svoje svakodnevice. Srećno!

Piše: Ljiljana Bugarin

REKLAMA
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Your email address will not be published.

Popularne