Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kantina“

REKLAMA

“Kinder

Kultura

Dve nove izložbe u “Reflektoru”

“Pejzaži iz stomaka” i “Materijalni sinhronizam rođenja i smrti”

Objavljeno

Fotografija: Galerija Reflektor

Galerija “Reflektor” vas poziva na otvaranje dve nove samostalne izložbe u subotu 13. maja.

JELENA VLADUŠIĆ

Pejzaži iz stomaka

Fragmenti bezimenog i beskrajnog prostora postaju antropološko mesto tek kada ljudi svojom delatnošću, svojom istorijom, mitovima, religijskim praksama, naukom i umetnošću ili samo svakodnevnim rutinama u njega upišu značenje. Ali ako bi se izvelo jedno pomeranje, zapravo sužavanje na sasvim individualni plan, na meru jedne privatne istorije koju svojim životima čak i nehoteći gradimo, mogli bismo unutar nje neretko detektovati neke prelomne tačke koje razumemo ili naprosto osećamo kao prosvetljujuće ili prekretničke a koje smeštamo u neke, njima primerene prostorne ekvivalente. Tako mesta postaju naša mesta a mi sami postajemo obeleženi njima. Takvi trenuci koji ponekad mogu da promene život još su dramatičniji i značajniji kad svoj ozarujući trag ostave u jednoj već postojećoj umetničkoj praksi. Rad na fotografijama iz ciklusa „Pejzaži iz stomaka“ koje su beležene tokom dužeg perioda Jelena Vladušić započela je u jednom posebno osetljivom periodu svog života vezanom za pripreme za majčinstvo. Za rađanje novog života.

Čak i ako uračunamo veštinu i „dobro oko“ fotografkinje mogla bi to biti obična beleška, vizuelni podsetnik na šetnje šumom na obalama Tise. Ali nije. Šuma koja nam se tek štedljivo, fragmentarno na njima prikazuje deluje gotovo mitski, drevno, kao „čudesni iskonski entitet“ nastao kao ishod saradnje „živih stvorova“ i njihovog „dugotrajnog i postojanog umiranja“. Gotovo povezana sa prapočecima života, ravnodušna prema nama, kratkoročnim prolaznicima u svetu. Samo šuma, život sam. I upravo iz te nevidljive a ipak prisutne aure, nadire Bartov punctum koji probada posmatrača i pokreće ili preokreće njegov svet osećajnosti? Dolazi do sadejstva unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora..

Ili kako Jelena Vladušić piše: „Ovde dolazi do promene perspektive, vreme se na kratko zaustavlja, i potraga za mestom dovodi do otkrića da se može biti i postati mesto samo. Sa centrom unutar sebe ponovo se gleda spolja“
Silvia Dražić

BIOGRAFIJA

Rođena 1984. godine u Novom Sadu. Završila je osnovne i master studije fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Odbranila je doktorski rad 2017. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, studijska oblast – višemedijska umetnost. Izlagački je aktivna od 2005. godine i svoje radove je predstavila na pet samostalnih izložbi i učestvovala na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Među priznanjima koje je dobila je i nagrada na Bijenalu mladih umetnika Evrope i Mediterana (BJCEM 2009). Od 2010. Zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka gde učestvuje u realizaciji nastave na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn, kao i na katedri za Scensku arthitekturu, tehniku i dizajn. Ona koristi fotografiju kao svoje glavno sredstvo istraživanja različitih psiholoških, socijalnih i političkih prostora.


VALENTIN VARGA

Materijalni sinhronizam rođenja i smrti

U svojoj umetničkoj praksi istražujem mogućnosti istovremenog prikazivanja rođenja i smrti, odnosno nastanka i nestanka u materiji. Kao deo rada pokušavam da mapiram različita shvatanja rađanja i smrti u raznim religijama i filozofijama i njihov odnos prema vremenu, fokusirajući se na monistička učenja, koje čine filozofsku osnovu mog rada. U procesu realizacije multimedijalnih radova korišćene su razne metode, prvenstveno jukstaponiranje ikonografije svakodnevnice sa arhaičnim i arhetipičnim simbolima. Jukstaponiranjem novonastalih ili već postojećih simbola nastajanja i prolaznosti pokušavam sastaviti „harmonične paradokse“. Glavni motiv ovih radova je metlica brisača kao i sam proces brisanja, kao nešto što već u sebi nosi istovremenost nastanka i nestanka. U svojim radovima operiram sa kompleksnom simbolikom, a samu formu pokušavam da redukujem na minimum, tako da ona pruža mogućnost beskonačne interpretacije. Pored prethodno navedenih, radovi problematizuju i pojam individue i odnos čoveka i predmeta.

BIOGRAFIJA

Rođen je 1990. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Sarajevu na odseku slikarstvo. Master studije apsolvirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Svoj rad je prezentovao na brojnim grupnim izložbama (Srbija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Austrija) i na pet samostalnih izložbi. Učestvovao na brojnim kolonijama umetnika i u umetničkim projektima u Srbiji i u inostranstvo. Jedan od osnivača umetničke grupe CtrlV Art. Od 2015. Godine je organizator likovne kolonije „TAKT“ (Temerinska Likovna Stvaralačka Kolonija). Od 2021.godine je član Saveza Udruženja Likovnih Umetnika Vojvodine (SULUV). Živi i stvara u Temerinu.

Izložba će biti otvorena za javnost od ponedeljka 15. maja do srede 24. maja. Ukoliko ste zainteresovani za posetu izložbe kontaktirajte nas putem e-mail adrese galleryreflektor@gmail.com

Izvor: Galerija Reflektor

Popularne