Zaprati nas #uziceonline
REKLAMA

“Vitorog“Logo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Kantina“

Kultura

Nove izložbe u Reflektoru

“Nasilje u nasleđe” i “Republika”

Objavljeno

Fotografija: galerija reflektor

U galeriji Reflektor, 07. maja 2022 godine u 19 časova biće otvorene dve izložbe. Posetioci će moći da se upoznaju sa projektom “Republika” Selmana Trtovac i Gorana Dragaš odnosno projektom “Nasilje u nasleđe” Nine Babić.

NINA BABIĆ
_NASILJE U NASLEĐE

„Izložbom „Nasilje u nasljeđe?“ banjolučka vizuelna umetnica Nina Babić predstavlja novi ciklus dela – slike i objekte, koji su nastajali tokom posljednje dve godine, a posvećeni su problemu rodno zasnovanog nasilja.

„Bavljenje rodno zasnovanim nasiljem kao temom u umetnosti neminovno uključuje veliko breme moralne odgovornosti autora, iz koje prirodno proističe i potreba za pokušajem aktivističkog delovanja i iniciranja promena putem umetnosti. Međutim, treba imati na imu da se unutar ove izrazito delikatne tematike može lako i gotovo neprimjetno skliznuti u zone patetičnosti, prenaglašenosti i narušavanja intime pojedinca. Veoma je teško uspostaviti granice u kojima je bilo koja vrsta vizuelnog predstavljanja nasilja ili njegovih žrtava svrsishodna, jer ovo određivanje „mere“ umnogome zavisi i od etičkih načela i svesti same publike.

Realizam proživljenog iskustva temelj je iz kojeg su ponikla sva djela predstavljena na izložbi „Nasilje u nasljeđe?“. Ogoljeni, sirovi realizam, neublažen i neumekšan, njeno je osnovno sredstvo, a izazivanje snažne emocionalne reakcije kod publike njena je namjera. Reč je o izložbi koja pretenduje da prodre duboko u svest pojedinca, izlažući ga pritom potencijalno neugodnim ili potresnim sadržajima.“
(odlomak iz teksta istoričarke umetnosti Žane Vukičević)

Galerija Reflektor

Nina Babić ,rođena 16. 9. 1983. godine u Banja Luci. Akademiju umetnosti u Banja Luci upisuje 2002. godine koju je pohađala dve godine, a zatim školovanje nastavlja u Atini, Grčka. Tamo upisuje visoku školu slikarstva sa kostimografijom i scenografijjom, na kojoj je diplomirala 2006. godine. Nakon četvorogodišnjeg školovanja u Atini vratila se u Banjaluku na Akademiju umjetnosti, gdje je diplomirala na odseku slikarstvo. Godine koje je posvetila stvaralaštvu obogatile su njenu biografiju mnogobrojnim samostalnim i kolektivnim izložbama, a sa njenim radovima imala je priliku da se upozna umetnička javnost u Americi, Nemačkoj, Grčkoj, Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Republici Srpskoj i BiH. Svoj intimni doživljaj stvarnosti u kojem kao umetnica osluškuje stanje u društvu prezentuje kroz svoja djela, pokušavajuci da reši određene probleme savremenog društva. Često su njeni radovi direktno povezani sa položajem žene u današnjem društvu. Kao žena umetnica ,osvrće se na probleme savremene žene, ali i na obrasce koje su na našem podneblju uticale na sliku zene danas. Kao umetnica koja živi i stvara u 21. veku ima potrebu da se tradicionalni izraz očuva prateći savremene tokove. Dobitnica je dve nagrade Akademije umjetnosti u Banjaluci. Zaposlena je u Tehnološkoj školi u Banjoj Luci kao profesor umetničkih stručnih predmeta.


Goran Dragaš i Selman Trtovac su rođeni u državi koja više ne postoji, u Jugoslaviji. Njihovo detinjstvo, školovanje i razvoj je vezan za tu zemlju. Drama koja se odvijala tokom devedesetih godina prošlog veka, raspad i nestanak te zemlje, i celog sistema vrednosti, je bitno uticao na njihovo viđenje sveta, i zato oba umetnika smatraju da je suočavanje sa umetnošću, na bilo koji način, izuzetno ozbiljna stvar.

Republika je teritorija, kojom se oba umetnika tematski i suštinski povezuju unutar ove zajedničke izložbe. Ona je takođe poveznica koja dobro ilustruje iskustva, razvoj mišljenja i tumačenja realnosti kroz koje su oba autora morala da prođu unutar svojih istraživanja, svaki na svoj način, posebno u vreme pandemije opakog virusa, koji je značajno promenio ceo svet. Republika za njih, dakle, nije samo puki geografski pojam, već je ta odrednica i deo njihovog ličnog unutrašnjeg sveta, ali i deo kolektivnog mentalnog prostora.

Poetike i sam likovni jezik, kao i geneza mišljenja kod svakog od autora je značajno različita. Ta činjenica je za oba autora izazov i mogućnost dijaloga unutar konteksta zajedničke izložbe. Crteži i video rad Selmana Trtovca, kao i slike i fotografije Gorana Dragaša su vizuelni tragovi veoma kompleksnih procesa, kroz koje su oni prolazili i još uvek prolaze.

Galerija: Reflektor

Goran Dragaš, rođen 1972. u Sisku, Republika Hrvatska. Studirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, smer slikarstvo. Diplomirao 2005. godine na slikarskom odseku. Član ULUS-a od 2006. godine. Završio postdiplomske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, 2009. godine smer grafika. Na likovnoj sceni prisutan od 2004. godine. Izlaže u zemlji i inostranstvu, a radovi mu se nalaze u kolekciji Muzeja grada Beograda, Telenor kolekciji, Bitef- Politikina nagrada, Benetton kolekciji i brojnim privatnim kolekcijama. 2015. godine ulazi u uži izbor za Politikinu nagradu. Jedan je od osnivača i član Umetničke asocijacije Prototip. U okviru asocijacije organizovao je rezidencijalne boravke, radionice, gostovanja, izložbe i predavanja stranih umetnika i kustosa. Kao samostalni umetnik živi i radi u Beogradu.

Selman Trtovac, rođen 1970. u Zadru (Hrvatska), SFR Jugoslavija. Od 1990. do 1993. godine je studirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. U vajarsku klasu Klausa Rinkea na Umetničkoj akademiji u Dizeldorfu prešao je 1993. godine, gdje je 1997. godine proglašen za majstora. Član IKG-a (Internacionalni umetnički gremijum) je postao 2003. godine. Pokretač Umetničkog centra Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković”, gde je od 2008. do 2012. godine je uređivao likovni program. Idejni tvorac i suosnivač Nezavisne umjetničke asocijacije Treći Beograd, kasnije Perpetuummobile. Od 2012. radi u Goethe-Instititu u Beogradu. Doktorirao je 2012. godine na odseku za skulpturu Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Izlagao na mnogobrojnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a radovi mu sa nalaze u mnogim privatnim i javnim kolekcijama. Živi i radi u Beogradu.

Izvor: galerija reflektor

REKLAMA
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Your email address will not be published.

Popularne