Pećinko

Ljudi gradovi funkcionišu na posebnim talasnim dužinama – a tamo nema mesta za poraze