Tag: mernastanica

Kvar na Automatskoj mernoj stanici

Zbog kvara na Automotskoj mernoj stanici, isključeno je emitovanje podataka o kvalitetu vazduha u gradu na displeju na Gradskom trgu. Po otklanjanju kvara emitovanje podataka

Ostale vesti