Tipovi montažnih hala

Moderno tržište mahom zahteva gradnju objekata koji će biti postavljeni u najkraćem roku i spremni za upotrebu