Sve o ukidanju rominga

Od 01. jula ove godine potpuno se ukida naknada za roming u zemljama Zapadnog Balkana.