Potrošnja klima uređaja – Koliko struje troši klima?

Kako da smanjite Vaš račun za struju?
Autor fotografije: alexandros dimitri karantges

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Jeste li se zapitali kolika je dnevna ili godišnja potrošnja klima uređaja?

Klima uređaji su jedan od većih potrošača električne energije u domaćinstvu, tako da je energetska efikasnost klima uređaja izraženija od svih ostalih uređaja u vašem domu. Najvišu klasu energetske efikasnosti predstavljaju uređaji sa oznakom A++ ili A+++.

Potrošnja klima uređaja

Potrošnja klima uređaja zavisi od njegove snage i režima rada (hlađenje ili grejanje), kao i o vrsti kompresora (inverter ili obični).

Potrošnja inverter klime i stvarna potrošnja klima uređaja

Svi moderni klima uređaji koriste inverterski kompresor čiji princip rada osigurava da klima uređaj ne radi celo vreme punom snagom, već njegova snaga varira zavisno o potrebi. Primera radi, kod hlađenja, ako je temperatura prostorije puno viša od željene temperature, inverter klima uređaj će raditi punom snagom do postizanja željene temperature. Klima uređaj snage 3,5kW u punoj snazi maksimalno troši oko 1,2kW električne struje.

Kada postigne željenu temperaturu inverterski uređaj će prilagoditi odnosno smanjiti svoj učinak tako da bude dovoljan za ravnomjerno održavanje željene temperature. Ovo znači da klima uređaj maksimalne snage 3,5kW smanjuje svoju potrošnju električne energije na 200 do 500W ili kod održavanja temperature (prosečno oko 350W)!

Potrošnja klima uređaja po satu

Kao što smo rekli, potrebno je razlikovati dva načina rada klima uređaja – prvi je postizanje željene temperature, a drugi je održavanje željene temperature.

Potrošnja klima uređaja po satu razlikuje se zavisno o tome postiže li klima uređaj željenu temperaturu, pri čemu radi maksimalnom snagom; ili održava željenu temperaturu pri čemu radi smanjenom snagom.

Uzmimo primer od klima uređaja snage 3,5kW. Potrošnja klima uređaja po satu bila bi:

1,2kW * 11,955 din/kWh = 14,34 din po satu pri postizanju željene temperature
350W * 11,955 din/kWh = 4,18 dinara po satu pri održavanju željene temperature

Napominjemo da smo za cenu kWh uzeli obračun po jednotarifnom merenju u Plavoj zoni (351-1600 kWh) na dan 01.11.2023.(poslednja promena cena).

Godišnja potrošnja klima uređaja

Stvarnu godišnju potrošnju klima uređaja vrlo je teško izračunati jer na nju utiče mnogo faktora. Spoljašnja temperatura, odnosno geografska pozicija, željena temperatura, boravi li se u prostoriji neprestano ili samo deo dana itd.

Kako bi se mogla izračunati i usporediti potrošnja električne energije klima uređaja na godišnjoj razini, Evropska Unija je propisala jednake uslove za sve proizvođače klima uređaja kojima se računa njihova prosječna godišnja potrošnja.

Kako svi proizvođači i modeli podliježu istom pravilniku, ovi podaci su dobri za usporedbu učinkovitosti pojedinih klima uređaja jednake snage!

Kako smanjiti potrošnju električne energije klima uređaja?

Sada kada smo upoznati s načinom rada klima uređaja, možemo zaključiti koji su najbitniji faktori uštede elektične energije klima uređaja:

Visok nivo energetske efikasnosti (A++ ili A+++)

Temperatura podešena prikladno – Izuzetno niske ili visoke temperature rezultirat će neprestanim radom klima uređaja maksimalnom snagom, ne postavljajte željenu temperaturu kao 18C!

Snaga klima uređaja prikladna prostoru – Slabiji klima uređaji morat će duže vrijeme (ili neprestano) raditi na maksimalnoj snazi kako bi postigao temperaturu održavanja, za koju će ponovno morati koristiti više električne energije

Ostale vesti

Komentari

4 3 PROTIV
Oceni artikal
Pretplati se
Podseti me
0 Komentari
Odgovori u liniji
Vidi sve komentare

Slične vesti

Search