Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kantina“

REKLAMA

“Kinder

Vesti

Izgradnja tunela Kadinjača čeka saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu

Projektovana brzina puta je 80km/h, a dužina cele deonice je 6,28 km

Objavljeno

Fotografija: eKapija.com

Izgradnja tunela ispod Kadinjače čiji početak je najavljivan nekoliko puta, još nije došla do faze početka izvođenja radova.

Tome svedoči zahtev koji su krajem jula Putevi Srbije podneli Ministarstvu zaštite životne sredine za dobijanje saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje tunela prevoja Kadinjača, na državnom putu IB reda broj 28, deonica Dub – Dubci.

Uvid u pomenuti dokument je moguće izvršiti u roku od 20 dana od dana objavljivanja, nakon čega sledi javna rasprava zakazana za 29. septembar.

U Studiji se, izmađu ostalog, navode i neke od ranije saopštenih pojedinosti o samom tunelu.

Ističe se da će tunel ispod planine Kadinjača omogućiti da državni put 28 bude povezan sa koridorom X, kao i međunarodnim putem E – 761 ali i da pored funkcije u daljinskom saobraćaju, ova drumska komunikacija ima važnu ulogu u povezivanju urbanih centara kao što su Mali Zvornik, Ljubovija, Bajina Bašta, Užice, kao i u povezivanju ostalih regionalnih industrijsko – poljoprivrednih centara u Zlatiborskom i okolnim okruzima.

Trasa buduće brze saobraćajnice obuhvata administrativnu opštinu Bajina Bašta i grad Užice.

Projektovana brzina puta je 80km/h, a dužina cele deonice je 6,28 km.

Na predmetnoj deonici planirana je izgradnja 6 mostova u trupu puta.

Planirana tunelska deonica prolazi ispod prevoja Kadinjača u ukupnoj dužini od 1.260 m, od čega je na teritoriji opštine Bajina Bašta oko 620 m. U morfološkom pogledu prevoj Kadinjača spada u red srednje visokih vrhova, sa svojom najvećom visinom od 836 m n.v. (Gajin breg).

Planira se jedna tunelska cev za dvosmerni saobraćaj vozila. Širina kolovoza u tunelu je Lk = 7.20 m.

– S obzirom da zbog teških terenskih uslova nije moguće planirati bočne evakuacione izlaze ka otvorenom prostoru, predviđen je jedan evakuacioni tunel, paralelan glavnoj tunelskoj cevi za saobraćaj, na osovinskom rastojanju od 30 m u koji se ulivaju poprečni evakuacioni prolazi , navodi se u idjenom projektu koji je izradio Institut za puteve.

U tehnološkom smislu konstrukcija tunela i evakuacionog tunela se izvode delom u otvorenom iskopu a delom tunelskim radom.

Nakon izgradnje nove trase državnog puta, planirano je da se postojeća trasa zadrži u funkciji opsluživanja okolnih naselja, spomen kompleksa Kadinjača i aerodroma Ponikve. Postojeća trasa se na novoprojektovanu priključuje u vidu trokrakih raskrsnica, uz eventualnu rekonstrukciju postojećeg puta u zoni priključenja, navodi se u idjenom projektu.

Podsećamo, da je krajem prošle godine najavljeno da će gradnja tunela krenuti na proleće 2022, kao i da je vrednost investicije oko 60 mil EUR.

Izvor: ekapija.com

REKLAMA
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popularne