Klime će morati da budu “nevidljive”

Po novom zakonu moraće da se premeste sa fasada

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Spoljne jedinice uređaja za grejanje i hlađenje moraće da budu uklonjene sa fasada svih zgrada i da se instaliraju na način da nemaju uticaj na neposredno okruženje. U protivnom slede novčane kazne koje će se za fizička lica kretati od 25.000 do 50.000 dinara, a za pravna lica i do 100.000 dinara. Reč je o jednoj od novina predviđenih izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, koje su u skupštinskoj proceduri.

Ipak, ova odredba nije nešto što će morati odmah da se sprovede ukoliko bude usvojena, jer je rok da se sve spoljne jedinice uklone sa fasada stambenih zgrada na način da ne budu vidljive 10 godina.

Taj rok biće nešto kraći za vlasnike zgrada javne namene u granicama nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenoj okolini kulturnih dobara i za vlasnike zgrada, odnosno posebnih delova objekata u granicama nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenoj okolini. Za prve taj rok biće dve godine od dana stupanja zakona na snagu, a za druge pet godina.

Predviđeno je da će jedinica lokalne samouprave doneti akt kojim će bliže urediti način uklanjanja spoljnih jedinica uređaja za klimatizaciju. Ako taj akt ne donese u propisanom roku, predviđena je novčana kazna od 50.000 dinara za odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave.

Energetski pasoš

Takođe, izmenama zakona je, između ostalog, predviđeno da će svaka zgrada, bez obzira na to kad je izgrađena, morati da ima “energetski pasoš”, a posedovanje tog sertifikata o energetskim svojstvima objekata biće uslov za kupoprodaju nekretnina.

“Energetski pasoš” daje energetsku ocenu zgrade i sadrži podatke o energetskom razredu zgrade, odnosno potrebnoj energiji za grejanje, o kvalitetu zgrade, kao i preporuke za unapređenje komfora i smanjenje potrošnje energije. Zgrade čiji je vlasnik država moraće taj sertifikat da pribave u roku od tri godine, a vlasnici postojećih poslovnih zgradu u roku od pet godina.

Za vlasnike postojećih stambenih zgrada, odnosno stanova, taj rok je duplo duži i tu obavezu moraju da ispune u roku od 10 godina. Posle isteka tog roka, “energetski pasoši” postaće sastavni deo kupoprodajnih ugovora nekretnina, odnosno obavezno će se prilagati prilikom overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ili zaključenja ugovora o zakupu. Za sve te kategorije propisane su novčane kazne ukoliko tu obavezu ne ispune u zakonskom roku, a one se kreću od 25.000 do 100.000 dinara. Izmenama zakona precizirano je da sertifikati o energetskim svojstvima zgrade važe deset godina od dana izdavanja. Nakon isteka 10 godina, izradiće se novi sertifikat.

Izvor: euronews.rs

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search