Koji sve objekti mogu da se stave pod hipoteku?

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Poznato je da banke imaju dosta stroge kriterijume kada nekome odobravaju kredit. Bilo da vam banka prodaje keš kredit, kredit za refinansiranje ili stambeni kredit– ona uvek gleda da maksimalno obezbedi svoj novac dok joj isti ne vratite.

Ukoliko su u pitanju neki veći iznosi kredita, banke kao osiguranje za kredit mogu i da uzmu neku nepokretnost koju će onda staviti pod hipoteku. Ta nepokretnost će biti oslobođena hipoteke kada se kredit u potpunosti otplati. Za vreme trajanja hipoteke, vlasnik nekretnine može da upravlja svojom nepokretnošću.

Opcija hipotekarnog kredita nije naročito rasprostanjena u Srbiji, ali postoje banke koje nude i ovakvu mogućnost.

Dakle, kakva nekretnina može da se stavi pod hipoteku?

  • Najčešće je to sama nepokretnost koja se kupuje. Međutim, to može biti i neka druga nepokretnost koja je uknjižena.
  • U određenim slučajevima, pod hipoteku može da se stavi i neuknjižena nekretnina, ukoliko ispunjava uslove koje traži banka i Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita.

Nekretnina koja se stavlja pod hipoteku može biti u vlasništvu korisnika kredita, njegovog člana porodice ili nekog drugog lica, ali je važno da nema upisan teret, a to znači da već nije pod hipotekom ili da nije na neki drugi način opterećena. Takođe, važno je da nije izgrađena bez dozvole, kao i da poseduje upotrebnu dozvolu.

Same banke određuju kakva će biti nekretnina koju će uzeti pod hipoteku.

Jedan od uslova koji se najčešće postavlja jeste da procenjena vrednost hipoteke bude veća od iznosa kredita, a koliko veća – to opet određuje banka.

Procenu vrednosti nekretnine daje ovlašćeni sudski procenitelj, sa kojim banka sarađuje. Hipoteka na nekretninu se upisuje u registar nepokretnosti, posle čega katastar donosi rešenje o upisu hipoteke.

Izvor: kamatica.com

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search