Kolike su kazne za prolazak na crveno svetlo

Ko ima Pravo na sporazum o priznanju prekršaja

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Zakon o bezbednosti saobraćaja vozačima nalaže strogo poštovanje signalizacije svetlosnih saobraćajnih znakova. Jedan od signala, crveno svetlo na semaforu, znači strogu zabranu prolaza, a nepoštovanjem ove zabrane vozač može ugroziti i sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Prolazak kroz crveno svetlo uzrok je brojnih saobraćajnih nezgoda u kojima stradaju i bivaju oštećeni i vozači i pešaci. Ovaj prekršaj se smatra jednim od najtežih u saobraćaju i spada u grube nepažnje u vožnji.

Poštovanje crvenog svetla na semaforu je osnova saobraćajnih pravila sa kojom su upoznati svi vozači, ali uprkos opštepoznatom značenju ove signalizacije, svakodnevno dolazi do njenog kršenja. Vozači se često grubo oglušuju o ovo pravilo, pa čak i više puta prolaze kroz crveno u kratkim vremenskim intervalima, što se karakteriše kao nasilnička vožnja.

U nastavku govorimo o ovom saobraćajnom prekršaju, predviđenim kaznama i mogućnostima za njihovo izdržavanje. 

Prolazak kroz crveno – nepoštovanje saobraćajne signalizacije

Kao što smo upravo spomenuli, nije ni svaki prolazak kroz crveno isti. Nekad vozači prođu kroz crveno usled nemogućnosti da se na vreme zaustave, usled neadekvatne procene žutog svetla, strelice za dozvoljeno skretanje koja se prebrzo ugasila.

Za prolazak kroz crveno koji reguliše član 142 Zakona o bezbednosti saobraćaja predviđene su sledeće kazne:

  • Novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana. Uz jednu od ovih kazni dolazi i 6 kaznenih poena i mera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.
  • Ako je vozač prolaskom kroz crveno ugrozio ostale učesnike u saobraćaju kazna će biti veća – od 40.000 do 60.000 dinara ili kazna zatvora do 60 dana, 6 kaznenih poena i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od najmanje pet meseci.

Prolazak kroz crveno – ugrožavanje pešaka

Kada se uključi crveno svetlo na semaforu pešaci mogu bezbedno preći put preko pešačkog prelaza. Vozači koji ne poštuju signalizaciju direktno ugrožavaju živote pešaka. Kazna za crveno svetlo ukoliko se na pešačkom prelazu nalazi bar jedan pešak je sledeća:

  • Kazna zatvora od najmanje 15 dana ili novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara i 14 kaznenih poena uz meru zabrane upravljanja vozilom od najmanje 8 meseci.
  • Ako vozač prolaskom kroz crveno počini saobraćajnu nezgodu, uz pokretanje krivičnog postupka predviđena je kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 do 150.000 dinara, i 16 kaznenih poena uz meru zabrane upravljanja vozilom od najmanje 10 meseci.

Prolazak kroz crveno – nasilnička vožnja

Nasilnička vožnja se posmatra kao težak prekršaj za koji su predviđene drastičnije kaznene mere, a o istoj govorimo ako vozač prođe kroz crveno svetlo na semaforu dva ili više puta tokom 10 minuta. Vozač na ovaj način ne vodi računa o bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, što je element koji klasifikuje ovakvu vožnju kao nasilničku.

Kazne predviđene za nasilničku vožnju i prolazak kroz crveno su:

  • Kazna zatvora od 30 do 60 dana ili kazna društveno korisnog rada u trajanju od 240 do 360 sati, 15 kaznenih poena + mera zabrane upravljanja od najmanje 9 meseci.
  • Ako je nasilničkom vožnjom izazvana saobraćajna nezgoda – kazna zatvora od 45 do 60 dana ili kazna društveno korisnog rada u trajanju od 300 – 360 sati 17 kaznenih poena + mera zabrane upravljanja od najmanje 10 meseci.

Pravo na Sporazum o priznanju prekršaja

Ako ste kaznu za prolazak kroz crveno svetlo dobili u smislu nepoštovanja saobraćajne signalizacije (nije primenjivo na nasilničku vožnju i ugrožavanje života pešaka) imate mogućnost da problem rešite u policiji i dobijete blažu kaznu od zakonom predviđene. Kako je to moguće? Zahvaljujući Sporazumu o priznanju prekršaja.

Pravo na sporazum o priznanju prekršaja imaju vozači koji u prethodne dve godine nisu bili više od jednom pravosnažno osuđeni za prekršaj iz oblasti bezbednosti saobraćaja, za koji se oduzima šest ili više kaznenih poena. Policija ne prihvata sporazum sa okrivljenim za nasilničku vožnju, sa maloletnicima ili osobama koje su u momentu prekršaja bile maloletne, kao ni sa vozačima koji su u prethodne 4 godine izazvali teže saobraćajne nezgode.

Okrivljeni sporazum sklapa sa policijom i potpisuje priznanje saobraćajnog prekršaja za koje se tereti. Na ovaj način Sudovi se rasterećuju, štedi se na sudskim troškovima, a okrivljeni dobija blažu kaznu. Ukoliko počinite saobraćajni prekršaj idite u policijsku stanicu u kojoj se zaključuju sporazumi, gde će sve biti završeno na licu mesta. Iz policije dopis odlazi u Sud, a vama na kućnu adresu stiže novčana kazna koju treba da platite u roku od 15 dana.

Mnogo ljudi ne zna za postojanje Sporazuma o priznanju prekršaja, koji umanjuje novčanu kaznu i dužinu trajanja zabrane upravljanja vozilom. Kako biste u svakom momentu zaštitili prava i bili svesni svojih mogućnosti, obratite se advokatima koji su specijalizovani za saobraćajne nezgode, koji će znati adekvatno da vas posavetuju.

Izvor: ckm.rs/uzice online

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search