Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Koliko košta lečenje za penzionere u banjama i ko ima pravo na besplatnu rehabilitaciju?

Danas počinju prijave za korišćenje prava na besplatnu rehabilitaciju

Objavljeno

Fotografija: Nani Chavez

Danas, 9. januara počela je prijava za korišćenje prava na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana. To pravo imaju penzioneri čija penzija iznosi do 39.850 dinara i koji ispunjavaju dodatne uslove, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Upravni odbor PIO fonda odlučio je, inače, da će dan rehabilitacije korisnika penzija u ukupno 24 banje, lečilišta, instituta i specijalnih bolnica širom Srbije koštati 4.537,94 dinara.

Cena smeštaja za pratioca po danu boravka iznosiće 3.241,36 dinara, stoji u Odluci koja je objavljena u Službenom glasniku i stupila na snagu 3. januara.

Finansijskim planom PIO fonda za 2024. godinu, na ime društvenog standarda korisnika penzija planirana su sredstva u iznosu od 1,24 milijarde dinara a 85 odsto te sume, odnosno 1,05 milijardi dinara izdvojeno je za finansiranje troškova rehabilitacije korisnika penzija u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima.

Taj novac raspoređuje se Službi Direkcije Fonda i po filijalama Fonda, po vrsti penzije (starosna, invalidska, porodična), srazmerno broju korisnika penzija čija penzija ne prelazi iznos prosečne penzije svih kategorija, odnosno iznos najniže penzije za korisnike iz kategorije zaposlenih i samostalnih delatnosti, prema poslednjem raspoloživom podatku, stoji u odluci Upravnog odbora PIO fonda.


Ustanove na koje se primenjuje Odluka o troškovima rehabilitacije i ceni smeštaja za pratioca su:

 • Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja”, Niš
 • Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma „Zlatibor”
 • Institut za rehabilitaciju Beograd „Selters”, Mladenovac
 • Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju „Merkur”, Vrnjačka Banja
 • Specijalna bolnica za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih bolesti „Sokobanja”
 • Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić”, Stari Slankamen
 • Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Rusanda”, Melenci
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gornja Trepča”, Gornja Trepča
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Koviljača”
 • Specijalna bolnica za specijalizovanu i opštu rehabilitaciju „Bukovička Banja”, Aranđelovac
 • Specijalna bolnica za lečenje progresivnih mišićnih i neuromišićnih bolesti „Novopazarska Banja”, Novi Pazar
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja”, Ribarska Banja
 • Specijalna bolnica za specijalizovanu rehabilitaciju „Agens”, Mataruška Banja
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ivanjica”
 • Specijalna bolnica „Gamzigrad”, Gamzigradska banja
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Vranjska Banja”, Vranjska Banja
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža”, Kanjiža
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac”, Bujanovačka Banja
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gejzir”, Sijarinska Banja
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Junaković”, Apatin
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Termal”, Vrdnik
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica”, Sokobanja
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom Banja”, Prolom Banja
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Lukovska Banja”, Lukovska Banja

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 39.850 dinara, saopštio je PIO fond.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 39.850 dinara, nemaju druga lična primanja i koji nisu koristili rehabilitaciju počev od oglasa za 2020. godinu.

Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2023. godine 1€ = 117,1737 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 39.850 dinara.

Uz prijavu, potrebno je podneti:

 • penzijski ček;
 • dokaz o visini penzije iz inostranstva (izvod banke, potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo);
 • popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja, da nije koristio rehabilitaciju po oglasu u 2020, 2021, 2022. i 2023. godini i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju;
 • raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje (nije obavezna).

Fond, kako je istaknuto u saopštenju, snosi troškove smeštaja i putne troškove za pratioce korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Kosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta ili boravišta.

Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Prijave na oglas se podnose počev od 9. januara, a zaključno sa 25. januarom 2024. godine.

Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje dvadeset četvrtog radnog dana od dana isteka oglasa.

Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju, koju objavljuju na oglasnim tablama organizacija korisnika penzija, Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost“, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda.

Izvor: biznis.rs

Popularne