Konkurs za gradske stipendije otvoren do 6. novembra

Podrška talentovanim studentima

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Kao i prethodnih i ove godine grad Užice pruža podršku talentovanim studentima sa teritorije grada. Konkurs za dodelu gradskih stipendija raspisan je danas i otvoren do 6. novembra tekuće godine. Pravo učešća na konkursu imaju studenti I godine studija prvog stepena koji potiču iz porodica sa troje i više dece, studenti studija prvog stepena (osnovne akademske i strukovne studije), studenti studija drugog stepena studija (master akademske studije, specijalističke strukovne studije, specijalističke akademske studije) i studenti sa invaliditetom prvog i drugog stepena studija.

Opštim uslovima konkursa predviđeno je da kandidati za stipendije moraju da se  školuju na visokoobrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, da se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, da nisu stariji od 27 godina / studenti sa invaliditetom da nisu stariji od 30 godina i da imaju prebivalište na teritoriji grada Užica najmanje pet godina, neprekidno, pre datuma objavljivanja konkursa.

Za studente prve godine studija prvog stepena uslov je i ostvarena prosečna ocena u završnom razredu srednje škole najmanje 4,80 kao i učešće na takmičenjima u završnom razredu srednje škole koje je rezultiralo osvajanjem prvog ili drugog mesta na okružnom takmičenju, prvog, drugog ili trećeg mesta na republičkom takmičenju ili jednog od prvih pet mesta na međunarodnom takmičenju, pod uslovom da su takmičenja predviđena Kalendarom Ministarstva prosvete. Kada je reč o nagradama sa sportskih takmičenja važno je da su obuhvaćena Kalendarom da ej u pitanju takmičenje u pojedinačnim sportovima i d aje učenik nastupao kao predstavnik škole.

Za studente iz porodica sa troje i više dece, uslov je ostvarena prosečna ocena u završnom razredu srednje škole  najmanje 4,80, a za studente sa invaliditetom ostvarena prosečna ocena u završnom razredu srednje škole najmanje  4,00 i postojanje telesno oštećenja ili oboljenja koje trajno narušava zdravstveno stanje.

Kada je reč o studentima druge i viših godina studija uslov su položeni svi ispiti iz prethodne godine studija, ostvarena prosečna ocena, iz prethodne godine studija, najmanje 9,00 i da je student nezaposlen. Studenti druge i viših godina studija sa invaliditetom mogu ostvariti pravo na stipendiju ukoliko su nezaposleni, prvi put upisali godinu studija u školskoj godini u kojoj konkuriše za stipendiju i ostvarili najmanje 37 ESPB bodova u prethodnoj godini.

Studenti studija drugog stepena moraju biti nezaposleni, imati položene sve ispite iz završne godine osnovnih studija / prethodne godine studija drugog stepena i ostvarenu prosečnu ocenu, iz završne godine osnovnih studija / prethodne godine studija drugog stepena, najmanje 9,00.

Pored položenih svih ispita iz prethodne godine, i pod uslovom da je prvi put upisana godina studija u školskoj godini u kojoj konkuriše za stipendiju, studenti studija drugog stepena sa invaliditetom, moraju imati i najmanje 37 ESPB bodova ostavrenih u prethodnoj godini.

Neophodni obrasci za prijavu na konkurs mogu se preuzeti u pisarnici Gradske uprave ili na zvaničnoj internet stranici grada Užica.

Prijave na konkurs predaju se u pisarnici, soba broj 12, ili preko  pošte na adresu: Grad Užice, Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti, 31 000 Užice, ul. DimitrijaTucovića 52, sa naznakom – prijava na konkurs za gradske studentske stipendije

Prijave se mogu predati zaključno sa  6.11.2023. godine.

Komisija donosi odluku o dodeli stipendija u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Stipendije se isplaćuju u deset mesečnih rata.

Izvor: uzice.rs

Ostale vesti

12/06/2024

Komentari

Slične vesti

Search