Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kantina“

REKLAMA

“Kinder

Vesti

Libergraf: Predlog odluke o ozakonjenju objekata u slivu akumulacije Vrutci mora biti povučen iz skupštinske procedure

“Vlast u Užicu pokušava da prebaci na građane sopstvenu odgovornost za sanitarnu zaštitu akumulacije Vrutci”

Objavljeno

Fotografija: uzice online

Građanska čitaonica Libergarf je zatražila od užičke vlasti da hitno povuče predlog odluke o uslovima ozakonjenja postojećih objekata u drugoj i trećoj zoni sanitarne zaštite akumulacije Vrutci i najavila da će, ukoliko lokalna vlast ne udovolji tom zahtevu, pozvati građane na protest.

Odredbe te odluke, kako navodi to užičko udruženje građana, „perfidno su smišljene da se odgovornost sa gradske vlasti prebaci na građane, koji žive u selima Bioska, Vrutci i Kremna“.

„Zahtevamo od lokalne samouprave da hitno povuče predlog te odluke i da o tome obavesti javnost najkasnije u ponedeljak, 26. septembra do 12 časova“, poručuju iz Libergafa.

Osim toga, zahteva se da se, bez odlaganja, primene rešenja i mere iz Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Vrutci.

U predlogu te odluke, o kome će se izjašnjavati gradska skupština na sednici 28. septembra, između ostalog, navodi se da se u tim zonama  „dozvoljava ozakonjenje postojećih objekata”, ali „uz obavezu vlasnika da obezbedi sanitarno bezbedno prikupljanje i prečišćavanje svih otpadnih voda”.

Uz isticanje da je „dugogodišnja nebriga i loše upravljanje akumulacijom 2013. godine dovelo do zagađenja vode cijanobakterijama i da pet godina nakon toga jezero Vrutci nije služilo za vodosnabdevanje grada, Libergraf podseća na to da je Vlada Srbije, 23. novembra 2018. godine, usvojila Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumaulacije Vrutci.

U tom dokumentu, ističe Libergraf, navodi se da se zadržavaju postojeći objekti, „uz obavezu upravljača vodovodnog sistema (javno vodoprivredno preduzeće) da u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem, u roku od 12 meseci od donošenja Prostornog plana, obezbedi sanitarno bezbedno prikupljanje i prečišćavanje svih otpadnih voda na građevinskoj, odnosno katastarskoj parceli do nivoa za nesmetano ispuštanje u recipijent (najbližu jarugu ili vodotok) ili podzemnu sredinu”.

U istom dokumentu piše da je gradnja novih objekata „dozvoljena isključivo u sklopu domaćinstava, na osnovu pravila uređenja i građenja iz Prostornog plana grada Užica, isključivo nakon obezbeđenja sanitarno bezbednog odvođenja, prikupljanja i prečišćavanja svih otpadnih voda“, a da „troškove sanitacije novih objekata snosi investitor”.

„Dakle, obaveza JVP Srbijavode i JKP Vodovod Užice je bila da do 22. novembra 2019. godine obezbede sanitarno bezbedno prikupljanje i prečišćavanje svih otpadnih voda iz postojećih objekata, dok bi troškove sanitacije novih objekata snosili građani, odnosno investitor“, objašnjavaju u Libergrafu.

Dodaje se da je tom udruženju, po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, 21. decembra prošle godine, JKP Vodovod odgovorilo da to preduzeće „nije obezbedio sanitarno bezbedno prikupljanje i prečišćavanje svih otpadnih voda u drugoj i trećoj zoni”, i da „nema tačnu informaciju o tome koliko je objekata na tom produčju sa neadekvatnim septičkim jamama”.

Takođe, u odgovoru Vodovoda se navodi da je „u saradnji sa Građevinskim fakultetom u Beogradu, izrađena Studija procene stanja postojećeg kanalizacionog sistema na teritoriji Užica”.

U njoj piše da „za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda u selima Bioska i Kremna postoji projekat ali još nije izdata građevinska dozvola”, te da se “ovaj projekat ne treba smatrati prioritetnim jer se u ovim selima smanjuje broj stanovnika”.

„Potpuno je jasno da, četiri godine od usvajanja Prostornog plana, Grad Užice i JKP Vodovod nisu ništa preduzeli kako bi obezbedili sanitarnu zaštitu akumulacije Vrutci“, ocenjuju u Libergrafu.

Izvor: danas.rs

REKLAMA
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popularne