Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Na Zlatiboru će tek da se gradi

U planu sportski aerodrom, nova autobuska stanica, tri garaže, tematski park…

Objavljeno

Fotografija: uzice online

Izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Čajetina (sedište Opštine) sa naseljenim mestom Zlatibor–prva faza, na građevinskom području 1413,48 ha, planirana je gradnja brojnih novih sadržaja, od hotela do aerodroma.

Nacrt plana koji je izradio JP Urbanizam iz Kragujevca trenutno je na javnom uvidu koji je oglasila Opština Čajetina i koji traje do 17. juna.

U centru Zlatibora, na području koje obuhvata Kraljev trg u planu je unapređenje saobraćajnog rešenja i parkiranja, kao i postepena transformacija komercijalnih namena u okviru tržnog centra zlatibor u javne namene – galerije, kulturne centre i sl.

Из podcelinе centra Zlatibora koja obuhvata veštačko jezero sa šetalištima i centralni park planira se izmeštanje javnih službi MUP-a i zdravstvene stanice. Novi objekti MUP-a, Turističke organizacije Zlatibor i zdravstvene stanice, biće izgrađeni u podcelini Golija.

Iz podceline Novi centar Zlatibor, koja obuhvata postojeću autobusku stanicu i pijacu, biće izmeštena autobuska stanica kako bi se omogućila izgradnja komercijalnih sadržaja koji bi proširili ponudu centra Zlatibora.

U delu između ulice Miladina Pećinara i tržnog centra Zlatibor, u blizini parka i hotela “Palisad” i “Mona” planirana je izgradnja novih turističkih kapaciteta u severnom delu, na lokaciji “Puteva Užice”.

Na potezu Magistrala Zapad, gde se nalaze hotel Olimp, turističko-sportski kompleks Tai Vai i sportski centar Švajcarija, planira se uređenje tematskog parka koji bi upotpunio sadržaje i turističku ponudu Zlatibora.

U podcelini Magistrala Istok u okviru centra Zlatibora u blizini hotela Zelenkada i turističkog kampa planirana je izgradnja nove autobuske stanice sa javnom garažom i drugim pratećim sadržajima. Takođe planirana je izgradnja novih sportskih sadržaja koji bi aktivirali ovaj deo naselja Zlatibor.

U planu se ističe da postojeća lokacija autobuske stanice, naspram Tržnog centra Zlatibor, nije saobraćajno pristupačna, tako da je planirana njena transformacija u stambene i komercijalne namene. U okviru komercijalnih namena moguća je i izgradnja autobuske stanice manjeg kapaciteta u okviru postojeće lokacije uz obaveznu izradu Urbanističkog projekta.

Nova lokacija autobuske stanice planira se u široj zoni kružne raskrsnice na poziciji centralnog ulaza u naselje. U okviru stanice će se izgraditi prilazna saobraćajnica i parkirališta, na ukupno 1,10 ha. U neposrednoj blizini stanice planirani su i novi park sa trgom i novi parking prostor-garaža,koji bi bili u zajedničkoj funkciji prihvata putnika u Zlatiboru.
Kada je reč o pijaci, planira se izmeštanje postojeće lokacije pijace i uređenje i izgradnja nove otvorene pijace na lokaciji površine oko 2.690 m2.

Podcelina centra Zlatibora označena kao viđena je za formiranje parka uz planiranu autobusku stanicu i sportskog centra.

U planu je između ostalog i dalje proširenje turističkog naselja Village.

Na radost mnogih, s obzirom da na Zlatiboru ne postoje uređeni javni parking prostori. Planirane su tri lokacije za parking garaže – lokacija neposredno uz planiranu autobusku stanicu prema naselju “Jelena Anžujska”, lokacija uz ulicu Miladina Pećinara, sa suprotne strane ulice u odnosu na početnu stanicu gondole i lokacija uz Ulicu Miladina Pećinara severno od hotela “Mona”.

Na prostoru uz postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u zapadnom delu planskog područja kao i uz ulicu Miladina Pećinara, između ove ulice i gondole, planirani su parking prostori većeg kapaciteta.

Predviđeno je i uređenje ulica, pa je tako pored postojećeg kružnog toka na raskrsnici državnih puteva planiran je kružni tok na raskrsnici državnog puta i uličnog pravca prema Sirogojnu . Planirana jei ulica do naselja Obudovica –ulice Rujanske, odnosno državnog puta prema Semegnjevu. Predloženim rešenjima omogućena je i bolja veza između naselja istočno i zapadno od državnog puta, preko planiranih kružnih tokova i denivelisane raskrsnice u severnom delu na pravcu ulice Ćaldov put (petlja “Palisad”). Na delu ulične mreže planirane su biciklističke staze.

Na periferiji naseljenog mesta Zlatibor planiran je sportski aerodrom predviđen je aerodrom nižeg ranga sa poletno-sletnom stazom dužine 950m. Aerodrom bi bio u funkciji sporta, putničkog saobraćaja manjeg obima, kao i za potrebe interventnih službi.

Radiće se i na komunalnoj infrastrukturi. U planu je navedeno da je potrebno izgraditi nove cevovode, rekonstruisati vodovodnu mrežu i proširiti rezervoare Karaula i Jevrejsko brdo. Treba izgraditi i novu kanalizacionu mrežu, a u planu su i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Takoće je planirana i izgradnja nove mreže kišne kanalizacije. I elektroenergetski sistem u zahvatu plana potrebno je rekonstruisati i proširiti i zameniti sistem javnog osvetljenja savremenijim i ekonomičnijim. Kada su u pitanju gasne instalacije, planirano je izmeštanje GMRS “Zlatibor” na novu lokaciju.

Izvor: ekapija.com

Popularne