Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Naknada na koju imate pravo nakon otkaza

Ko ima pravo na naknadu?

Objavljeno

Fotografija: Markus Spieske

U našem pravnom sistemu postoji obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti na koje radnici ostvaruju pravo pored prava na zdravstveno osiguranje i penzijsko-invalidsko osiguranje. Ova prava ostvaruju radno angažovana lica, a to su zaposleni, preduzetnici i lica koja obavljaju poslove po ugovoru.

Sa druge strane osiguranici su u obavezi da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje, dok se obaveznim osiguranjem u slučaju nezaposlenosti ostvaruje pravo na novčanu naknadu, kao i pravo na zdravstveno, penzijsko ili invalidsko osiguranje, za vremenski period na koji se ostvaruje pravo na naknadu.

Ko ima pravo na naknadu?

Pravo na novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti ostvaruje lice koje je bilo osigurano u ovom slučaju najmanje 12 meseci neprekidno, ili 12 meseci sa prekidima u periodu od 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

Međutim, pravo na novčanu naknadu nema svako lice koje je radno angažovano i nakon toga ostalo bez posla. Na nju nema pravo lice nakon prestanka obavljanja probnog rada, privremeno povremenih poslova, prestanka radnog odnosa na određeno vreme, ili zbog prestanka rada poslodavca, kao i otkaza od strane poslodavca u dva slučaja: zbog toga što zaposleni ne ispunjava rezultate rada ili zbog toga što nema potrebna znanja i veštine za obavljanje posla na kome se nalazi.

Kako se podnosi zahtev za novčanu naknadu?

Zahtev za novčanu naknadu je potredno podneti u roku od 30 dana od prvog dana prestanka radnog odnosa, a može se podneti od prvog dana prestanka osiguranja. Zahtev se podnosi Nacionalnoj službi za zapošljavanje i samo ako se podnese u navedenom roku ostvaruje se pravo na pun iznos naknade propisanu zakonom.

Podnosilac zahteva treba da dostavi:

  1. Rešenje ili drugi akt o prestanku radnog odnosa, probnog rada, privremenih i povremenih poslova ili obavljanje funkcije
  2. Potvrdu o zaradi, odnosno naknadi zarade, visini ugovorene naknade, ili osnovici na kojoj su uplaćivani doprinosi tokom perioda osiguranja

Ukoliko nemate evidentiran ceo radni staž u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, pored navedenih dokumenata potrebno je da dostavite i radnu knjižicu.

Trajanje prava na novčanu naknadu

Nezaposleni ostvaruje pravo na novčanu naknadu i to na vremenski period:

  • 3 meseca, ako ima staž osiguranja od 1 do 5 godina
  • 6 meseci, za staž osiguranja od 5 do 15 godina
  • 9 meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina
  • 12 meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina

Isplata novčane naknade se može i produžiti u posebnim slučajevima poput bolovanja, trajanja obrazovanja, obuke ili porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta bilo koje vrste.

Prestanak prava na novčanu naknadu

Nezaposlenom koji je ostvario pravo na novčanu naknadu to pravo prestaje u slučaju da:

– se izbriše iz evidencije ili prestane da se vodi evidencija o nezaposlenom

– ne obavesti Nacionalnu službu za zapošljavanje u roku od 5 dana o promeni koja je uslov za sticanje prava

– se ustvrdi da radi kod poslodavca bez ugovorne obaveze

– podnese zahtev za prestanak prava

Obustavljanje isplate

Isplata novčane naknade se može obustaviti u sledećim slučajevima, odnosno za vreme:

– trajanja ugovora o privremenim i povremenim poslovima

– trajanja vojnog roka

– izdržavanja zatvorske kazne, pritvora, mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere u trajanju do 6 meseci

– boravka van granica zemlje ili u slučaju da je bračni drug upućen na rad u inostranstvo

Uslovi koje nezaposleni mora da ispuni

Korisnik novčane naknade je u obavezi da se redovno javlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja svakih 30 dana.

Ukoliko nezaposleni nije ostvario pravo na primanje novčane naknade, a ista mu je isplaćivana, dužan je da vrati novčani iznos koji mu je uplaćen, a o tome može i da sklopi ugovor o poravnanju.

Pravo na novčanu naknadu može se ponovo ostvariti nakon prestanka prava ukoliko se u budućnosti ponovo steknu uslovi za to.

Izvor: haloograsi.com

Popularne