Naknada štete u situaciji kada vam neko udari automobil

Šta ako vas udari neosigurano ili neregistrovano vozilo?
Autor fotografije: Usman Malik

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

U današnjem saobraćaju do udesa dolazi veoma lako – tada je najvažnije sačuvati prisebnost. Uvek prvo treba sagledati nematerijalne posledice (povrede) pa ako ih nema ili su neznatne, onda razmišljajte o vozilu, ono će se popraviti (uglavnom).

Uviđaj policije i zapisnik

Odmah nakon nezgode pozovite policiju, a oni ce pozvati Hitnu pomoć ukoliko je potrebno. Nakon što policija obavi uviđaj, napraviće zapisnik sa svim podacima (izjave učesnika u udesu, kao i svedoka ukoliko postoje, crtež sa opisom, a obavlja se i fotografisanje lica mesta). Zapisnik je izuzetno važan, pošto osiguravajuca kuca na osnovu njega isplacuje štetu. U slučaju da u udesu ima povređenih dolazak policije je obavezan, u suprotnom osiguravajuće kuće neće priznati štetu na licima.

Potrudite se da nađete svedoke, jer mogu da budu od velike pomoci na sudu ukoliko dođe do komplikacija u vezi sa utvrđivanjem krivice.

Korisno je i zabeležiti sve podatke o učesnicima, polisama osiguranja, registarske brojeve automobila i brojeve znački policajaca, pošto se može desiti da neki podatak bude pogrešno upisan.

Zahtev za naknadu štete

Sa kompletnom dokumentacijom realizaciju odštetnog zahteva možete izvršiti na dva načina. Prvi je da kontaktirate neku od agencija koja se profesionalno bave naknadom štete iz saobraćajnih nezgoda. U praksi se ova opcija pokazala kao povoljnija po klijente uzimajući u obzir da agencije procenjuju štetu i pokušavaju da maksimiziraju štetu koju oštećeni treba da dobije, za razliku od osiguranja koja tu štetu gledaju kako da umanje.

Druga opcija je da odete direktno u osiguravajuću kucu u kojoj je osiguran krivac za udes i podnesete zahtev za naknadu štete. Procenitelj osiguravajuće kuće ce tada pregledati vozilo i oceniti visinu štete. Popravku može da obavi neki od servisa sa kojim osiguravajuća kuca ima ugovor, a možete da nađete i drugi servis koji ce po razumnoj ceni popraviti auto. Postoji i mogucnost da dobijete novac na ruke i sami se snađete, što naši vozaci cesto prihvataju, naročito vlasnici starijih automobila.

Naknada štete – kasko osiguranje

Ukoliko imate kasko, a niste krivi za udes, procedura prijave i naplate se ne razlikuje od standardne kod obaveznog osiguranja. Ukoliko želite da ubrzate proces, možete se obratiti svojoj osiguravajućoj kući kod koje imate kasko, a ona ce odmah, bez policijskog zapisnika, proceniti štetu i uputiti vas na popravku. Međutim, popravku ce platiti tek kada stigne zapisnik kao dokaz da vi niste krivi, a potom refundirati troškove od osiguravajuće kuće krivca. Takođe, u cilju što je moguće realinije naplate i u ovom slučaju je u praksi povoljnija opcija ukoliko sa realizacijom pristupite preko profesionalne agencije koja se bavi naplatom štete.

Ako ste vi krivi, štetu drugom učesniku u udesu nadoknađuje vaše obavezno osiguranje, a za popravak svog auta iskoristićete kasko. Procedura procene i isplate štete se ne razlikuje. Ipak, ukoliko je reč o manjim oštecenjima, cesto se ne isplati prijaviti štetu, da se ne bi izgubio bonus za narednu godinu ili čak dobio malus.

Krađa automobila i kasko osiguranje

Ukoliko vam se dogodi situacija da je vaš auto ukraden, a imate kasko osiguranje, proces naplate štete je takav da bi trebalo da nestanak auta prijavite telefonom policiji, a zatim u lokalnoj policijskoj stanici dati izjavu kako bi se napravio zapisnik. Sledi obaveštavanje osiguravajuće kuce, ali se zahtev za isplatu štete može podneti tek posle mesec dana, kada je potrebno predati polisu, potvrdu o prijavi policiji i dokaz da auto nije pronađen, saobraćajnu dozvolu i ključeve. Problem može napraviti nedostatak saobraćajne dozvole ili jednog od ključeva. Ukoliko automobil naknadno bude pronađen, automatski postaje vlasništvo osiguravajuće kuće, koja ga može prodati ili ustupiti prethodnom vlasniku kada ovaj vrati isplaćenu odštetu.

Totalna šteta na vozilu i kasko osiguranje

Totalna šteta se na novijim i skupocenim automobilima vrlo lako napravi, pošto njihova popravka ponekad može da bude veoma skupa. Ukoliko vam se desi ta nesreća, spašeni delovi automobila će ostati vama, a njihova tržišna vrednost se oduzima od ukupnog iznosa odštete. Moguć je, ipak, dogovor sa osiguravajućom kućom da ona uzme delove ili da se javno prodaju, kako biste dobili pun iznos odštete.

Lizing

Lizing kuca je pravni vlasnik vozila, pa njoj se isplacuje odšteta u slućaju totalne štete ili krađe. Lizing kuća od isplaćene sume uzima iznos jednak preostalim ratama, a ostatak daje korisniku lizinga – uglavnom znatno manje nego što se očekuje. U slučaju da se ukradeni auto naknadno pronađe, postaje vlasništvo lizing kuce, a bivši vlasnik ga može preuzeti ako vrati odštetu. Situacija se ne razlikuje ni kod kredita ukoliko je potpisana vinkulirana polisa kasko osiguranja, pa se naknada isplacuje banci, a dalja procedura je ista kao kod lizinga.

Nepoznato ili neosigurano vozilo

Ako nemate kasko, a udarilo vas je nepoznato vozilo, niko vam neće nadoknaditi štetu. Odšteta se dobija samo u slučaju telesnih povreda, a novac isplaćuje Garantni fond pri Udruženju osiguravajućih organizacija. Međutim, situacija je povoljnija ukoliko je u pitanju neregistrovano vozilo – tada se posredstvom neke od osiguravajucih kuća obratite Garantnom fondu.

Sudar sa stranim vozilom – naplata štete

Pri sudaru sa vozilom registrovanim u inostranstvu, obavezno uzmite kopiju njegove zelene karte ili prepišite sve podatke sa nje. Naravno, obavezan je i policijski zapisnik. Potom u nekom od domaćih osiguravajućih društava predajete odštetni zahtev, a ono ima obavezu da u roku od 60 dana od podnošenja (sa svim potrebnim dokumentima) nadoknadi štetu. Ukoliko ono to ne učini, obratite se Udruženju osiguravajućih organizacija, koje treba da postupi u roku od 30 dana – u suprotnom, podnesite tužbu protiv Udruženja i osiguravajućeg društva kojem ste se prvo obratili. Postoji i mogućnost da vozač iz inostranstva nema zelenu kartu, vec tzv. granično osiguranje, pa uzmite podatke o njemu. Tada se odštetni zahtev podnosi našoj osiguravajućoj kuci koja je izdala granično osiguranje.

Alkohol i droga
Imajte u vidu da se sva prava na nadoknadu štete gube ukoliko je vozilom upravljao vozac pod uticajem alkohola ili droge, ako nema dozvolu za određenu kategoriju, kao i ukoliko vozi pod zabranom.

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search