Neosnovano i bespravno odnošenje pauka – upravni postupak pred MUP-om

Šta uraditi ako smatrate da vam je “pauk” neosnovano odneo auto

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Godišnje se, po statističkim podacima, samo na beogradskim ulicama, ukloni skoro 30.000 vozila. Međutim, ima slučajeva kada se zbog odsustva policajca na terenu i fotografije koja, ipak, ne može da preslika realnost, odluka o izdavanju prekršajnog naloga mora preispitati.

Brojne su situacije u praksi kada može da se dogodi da je pauk odneo neosnovano vozilo. Često je u pitanju i nepropisno označavanje parkinga, tj. nedozvoljenosti parkiranja, ostatak prethodnih belih linija parkiranja. Prema odredbama Pravilnika o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima, uklanjanje jednog para točkova od podloge nepropisno parkiranog, odnosno zaustavljenog vozila, postupak uklanjanja smatra se završenim i više nije moguće da se postupak uklanjanja prekine i vozilo vrati vlasniku, odnosno korisniku. Ovo u praksi znači da, kada se odvoji samo jedan par točkova od podloge nepropisno parkiranog, odnosno zaustavljenog vozila, a u tom trenutku se pojavi vlasnik ili korisnik vozila, uklanjanje vozila biće realizovano i vlasnik/korisnik vozila, ni na koji način ne bi mogao da spreči uklanjanje vozila od strane „pauka“.

Međutim, Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, odredbom člana 296. drugačije reguliše ovu situaciju. Naime, ovim članom je određeno da, ukoliko vozač nije prisutan kada ovlašćeni policijski službenik zatekne nepropisno zaustavljeno ili parkirano vozilo, policijski službenik će doneti rešenje u pisanoj formi kojim se nalaže uklanjanje nepropisno zaustavljenog ili parkiranog vozila, u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta. Dalje je određeno da će se uklanjanje vozila prekinuti ukoliko se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da vozilo ukloni.

Ustavni sud je zauzeo stav da, postupak uklanjanja vozila nije završen sve dok se vozilo nalazi na „licu mesta“, a odmicanjem jednog para točkova nepropisno zaustavljenog, odnosno parkiranog vozila, od podloge, vozilo nije uklonjeno, odnosno još uvek se nalazi na „licu mesta“.

I na kraju, možemo izvesti zaključak da zakonodavac nije Zakonom predvideo odmicanje jednog para točkova od podloge kao svršen čin nepropisnog uklanjanja vozila, već da se uklanjanje vozila može prekinuti u svakom trenutku, ukoliko se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da vozilo ukloni. Dakle, sve dok postupak uklanjanja vozila traje, a vozač, odnosno korisnik se pojavi, može sprečiti uklanjanje vozila, bez obzira na fazu u kojoj je postupak uklanjanja.

Mnogi gradjani, iako svesni da su u pravu, iz lenjosti ili neznanja, ili drugih razloga, neće da ulože žalbu, plate kaznu i prekršaj, iako svesni da nisu krivi.

Međutim, neki više veruju sebi nego rešenju koje izdaje saobraćajni policajac na osnovu fotografije radnika „Parking servisa“ prosleđene elektronskim putem, i posle uložene žalbe uspevaju da povrate novac. Prema podacima MUP, za prvih devet meseci ove godine od ukupnog broja uloženih žalbi svaka peta bila je osnovana.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja, izričito se navodi da ukoliko policajac u kontroli saobraćaja putem video-nadzora ili foto-zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno, donosi rešenje u elektronskoj formi kojim nalaže uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta.

Stranka koja smatra da je oštećena ima pravo na prigovor koji podnosi Upravi saobraćajne policije. Oni to vrlo savesno obrađuju i ukoliko žalba ima osnova, vlasniku vozila se vraća novac.

Dakle, ako zaista smatrate da ste u pravu, i da Vam je pauk nesnovano odneo vozilo, šta Vam preostaje, tj. šta najpre trebate da uradite.

Fotografišite lice mesta, gde se nalazilo vozilo, ako su zaostale npr. stare bele linije ili nepravilno postavljeni saobraćajni znaci, itd. Bilo bi odlično da imate i neke svedoke, bilo prolaznike bilo saputnike. Kao i da ne platite prekršajnu kaznu. Zatim da nađete advokata i u roku od 15 dana se napiše i podnese žalba. To je upravna žalba MUP-u. Ako se pozitivno o njoj odluči MUP Vam vraća celokupni iznos novca.

Izvor: advokatbeogradknezevic.rs/uzice online

Tagovi: | | |

Ostale vesti

12/06/2024

Komentari

Slične vesti

Search