Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Volim

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Nove kante i kontejneri u Užicu i Novoj Varoši

Uz podršku Vlade Švedske

Objavljeno

Fotografija: uzice online

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) kroz projekat “Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou”, koji finansira Vlada Švedske, ima za cilj unapređenje ekološke budućnosti u Srbiji kao i stvaranje održivih i inkluzivnih javnih usluga i poboljšanje ekološke bezbednosti za sve građane.

Kroz projekat “Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou” lokalne samouprave u gradu Užicu i opštinama Nova Varoš i Kula unapređuju svoje planove za upravljanje otpadom, uključujući uvođenje ili poboljšanje sistema primarne selekcije otpada, saopšteno je iz SKGO.

Građani ovih zajednica su spremni da postanu ekološki angažovani i to se već vidi u njihovim svakodnevnim navikama.

Ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga, sprovedeno tokom maja i juna ove godine, otkrilo je da su građani voljni da vrše selekciju otpada, ali nailaze na izazove kao što su odlaganje kabastog otpada, vreme i mesto pražnjenja kontejnera i nedostatak kanti za razdvajanje otpada.

Šef Odeljenja za životnu sredinu, komunalne usluge, energetsku efikasnost i vanredne situacije u SKGO, Jana Pavlović, istakla je da su zaključci iz anketa već integrisani u lokalne planove upravljanja otpadom.

Ona je naglasila i važnost edukacije građana i njihovog aktivnog učešća u zaštiti životne sredine.

“U cilju poboljšanja komunalnih usluga, lokalni planovi se prilagođavaju prema rezultatima ispitivanja. Planira se povećanje broja kanti i kontejnera za lakšu dostupnost građanima. Takođe, u planu je zamena bučnih metalnih kontejnera sa plastičnim i polu-podzemnim kontejnerima, kako bi se smanjila buka u središtima urbanih sredina”, izjavila je Pavlović.

Ovi planovi pripremaju se za period od 10 godina, ali će se, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, revidirati svakih pet godina.

Osim toga, planira se rad na afirmaciji lokalnih Zelenih saveta, institucionalnog mehanizma za unapređenje životne sredine na nivou lokalne samouprave.

Kroz rad Zelenog saveta, opštine i gradovi uspostavljaju saradnju sa civilnim društvom i građanima koji su zainteresovani da doprinesu poboljšanju stanja u oblasti životne sredine.

Problemi sa kojima se lokalne zajednice suočavaju prevazilaze administrativne kapacitete i mogućnosti lokalne samouprave, te je zbog toga neophodno da se i drugi zainteresovani akteri uključe u proces kreiranja i primene politike životne sredine.

Projekat “Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou” (2022-2025), koji finansira Vlada Švedske, sprovodi se u partnerstvu između SKGO i Švedske asocijacije lokalnih vlasti i regiona (SALAR).

Izvor: tanjug.rs

Popularne