Objavljeni preliminarni rezultati male mature

Gde mogu da se vide testovi i kome nezadovoljni đaci i roditelji mogu da se žale?

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Preliminarni rezultati male mature objavljeni su na portalu Moja srednja škola (www.mojasrednjaskola.gov.rs), kao i sva tri testa koje su osmaci rešavali. Ko nema mogućnost da rezultatima i testovima pristupi elektronski, može da ih vidi u matičnim osnovnim školama.

Rezultati su dostupni na ovom linku.

Osnovne škole su dužne da izvod sa privremenim rezultatima završnog ispita sutra preuzmu sa zvaničnog administrativnog portala i objave na oglasnim tablama, pridržavajući se načela zaštite ličnih podataka učenika.

Od tog trenutka počinje i vreme predviđeno za eventualne žalbe.

Uvid u testove

Učenik ili roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, ima pravo na uvid u test, s tim da se razlikuje uvid u testove koji su pregledani u digitalnoj formi, od uvida u ručno pregledane.

Kako je predviđeno Stručnim uputstvom za sprovođenje završnog ispita, uvid u testove koji su pregledani u digitalnoj formi može se ostvariti elektronskim putem na portalu Moja srednja škola.

Logovanje na portalu Moja srednja škola može se izvršiti kao autorizovani korisnik, preko naloga sa sistema esDnevnik ili kao neautorizovani korisnik, koristeći korisničko ime i lozinku koje se nalaze na identifikacionom obrascu (omotnici testa) – Primerak za učenika.

Takođe, uvid u testove koji su pregledani u digitalnoj formi omogućava i školska komisija koja danas (petak) dežura od 10 do 16 časova u matičnoj školi koju je učenik pohađao.

Za testove koji su pregledani ručno (IOP 2 testovi, testovi koje su polagali polaznici programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih i testovi slabovidih učenika), preko portala Moja srednja škola mogu se videti samo zbirni rezultati po svakom testu, a pojedinačno u školi.

Izuzetak čine testovi slabovidih učenika koji se prilikom pregledanja u skening centru skeniraju i šalju direktoru škole, a on ih može proslediti na mejl roditeljima, odnosno drugom zakonskom zastupniku.

Prigovori na rezultate

Ukoliko učenici smatraju da postoje greške u pregledanju i bodovanju testova roditelji mogu da ulože prigovor najpre prvostepenoj komisiji u školi koju je učenik pohađao, danas do 16 sati, a odgovor će, kako je propisano, dobiti najkasnije do subote do 9 sati ujutru.

Način ulaganja prigovora na rezultate testova zavisi od toga da li su pregledani u digitalnoj formi ili ručno.

Prigovori na rezultate testova koji su pregledani u digitalnoj formi mogu se podneti prvostepenoj komisiji elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili direktno u školi.

Elektronskim putem prigovor se podnosi popunjavanjem forme na portalu Moja srednja škola. U navedenu formu upisuje se naziv testa na koji se prigovor ulaže, kao i redni broj zadatka. Žalba se može podneti i na više zadataka.

Ukoliko se prigovor na rezultate testova koji su pregledani u digitalnoj formi ulaže u školi, roditelj treba da popuni formular, koji zatim direktor unosi preko administrativnog portala Moja srednja škola.

U oba slučaja prigovor se prosleđuje prvostepenoj komisiji, koja nakon odlučivanja unosi odgovor preko aplikacije za pregledanje zadataka i rešavanje prigovora.

Odgovor prvostepene komisije može videti direktor škole preko administrativnog portala (i dati na uvid roditelju ili drugom zakonskom zastupniku učenika) i roditelj preko portala Moja srednja škola.

Prigovori na rezultate testova koji su pregledani ručno mogu se podneti samo u školi, takođe popunjavanjem obrasca, s tim što se on odnosi na ceo test, a ne na pojedinačno pitanje.

Roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika može podneti prigovor na sve testove koji su se radili u okviru završnog ispita.

Direktor preko administrativnog portala evidentira da je podnet prigovor i prosleđuje ga komisiji na rešavanje.
Za IOP 2 testove i testove polaznika programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih komisije se formiraju u matičnim školama.

Za slabovide učenike podnet prigovor šalje se komisiji na nivou Republike, elektonskim putem na mejl: zavrsniispit@mpn.gov.rs, koja rešava sve prigovore ovih đaka.

Ukoliko učenik nije zadovoljan odgovorom prvostepene komisije roditelj ima pravo da se žali i drugostepenoj komisiji sutra (u subotu) do 16 časova.

Procedura je za sve učenike identična kao i u slučaju podnošenja žalbe prvostepenoj komisiji.

Odgovor drugostepene komisije roditelji mogu da očekuju istog dana posle 18 sati i on je konačan, što znači da nema treće instance kojoj se mogu žaliti.

Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni najkasnije u osam sati ujutru u utorak, 5. jula, nakon čega sledi podnošenje želja.

Liste želja

Listu želja će moći da podnesu, putem portala mojasrednjaskola.gov.rs do 6. jula uz mogućnost neograničenih izmena i dopuna. Liste želja se mogu podneti i u papirnom obliku u školama 6. i 7. jula. Raspored učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima biće objavljen 13. jula, dok je upis od 14. do 20. jula.

Izvor: danas.rs

Tagovi: | |
Search

Ostale vesti

Ostavi komentar:

Slične vesti