Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Volim

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Od 1. januara novih 500.000 vaučera za odmor u Srbiji

Ko ima pravo na dobijanje vaučera?

Objavljeno

Fotografija: zlatibor.club

Prema najavi predsednika Srbije od 1.januara sledeće godine biće podeljeno novih 500.000 vaučera za odmor u Srbiji.

Podsećanja radi, Vlada Srbije je u 2023. podelila 200.000 vaučera za odmor u Srbiji. Vrednost vaučera je 5.000 dinara.

Vaučer za subvencionisani odmor u Srbiji se može koristiti na sledeći način:

– vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja korisnika vaučera;
– vaučer se može koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja;
– korisnik vaučera prijavu podnosi lično i tom prilikom stavlja na uvid, odnosno prilaže potrebnu dokumentaciju. Izuzetno, za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz dokaz o zakonskom zastupanju.

Mogućnost dobijanja vaučera imaju:

1) korisnici prava na penziju;

2) lica starija od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, koja ne ostvaruju pravo na penziju;

3) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);

4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;

5) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;

6) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

7) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno;

8) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;

9) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16),

10) studenti.

Izvor: danas.rs/uzice online

Popularne