Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Počinje popis poljoprivrednih gazdinstava

Svako odbijanje davanja podataka povlači sa sobom novčanu kaznu!

Objavljeno

magare
Fotografija: uzice online

Počev od 1. oktobra pa do 15. decembra popisivači će obilaziti poljoprivredna gazdinstva u Srbiji i prikupljati podatke o zemljišnom fondu, radnoj snazi, broju stoke i druge podatke koji zbirno treba da pokažu u kom pravcu bi buduće mere podrške poljoprivredi trebalo kreirati.

Popis za pravna lica počeo je još 1. juna. Pravna lica su se praktično samoanketirala unosom podataka elektronski preko web-upitnika, a čitav proces se nastavlja od 1. oktobra kada na teren kreću popisivači koji će do tada proći sve neophodne obuke.

“Popisom poljoprivrede 2023. biće obuhvaćena sva poljoprivredna gazdinstva na teritoriji Srbije, bez obzira na status – porodična gazdinstva, gazdinstva pravnih lica i gazdinstva preduzetnika”, objašnjavaju u Republičkom zavodu za statistiku. “U Popisu će se, potpunim obuhvatom, prikupiti podaci o osnovnim obeležjima poljoprivrednih gazdinstava: identifikacioni podaci gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, podaci o radnoj snazi i podaci o broju stoke”, preciziraju u ovoj instituciji.

Sva poljoprivredna gazdinstva su obavezna da učestvuju u popisu. Tokom čitavog postupka velika pažnja biće posvećena zaštiti podataka, a popisivači su dužni da podatke do kojih dolaze u toku popisivanja čuvaju kao poslovnu tajnu. Svako odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka i svaka zloupotreba službenih statističkih podataka povlači prekršajnu odgovornost i novčanu kaznu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom ili mu da netačne ili nepotpune podatke.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu iz stava 1. ovog člana. Novčanom​​ kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik koji obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom ili mu da netačne ili nepotpune podatke (član 19. stav 3).

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili punoletni član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kome su poznati podaci koji se prikupljaju, ako odbije da popisivaču da podatke o gazdinstvu koji se prikupljaju u skladu sa ovim zakonom ili mu da netačne ili nepotpune podatke.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za​​ prekršaj popisivač, koordinator i drugo fizičko ili pravno lice koje je zaduženo za obavljanje poslova u vezi s popisom, kao i odgovorno lice u pravnom licu koje obavlja poslove u vezi s popisom, ako:

1) ne obavlja poslove popisa blagovremeno i na propisan​​ način (član 20. stav 1);

2) ne vodi računa o tačnosti upisa podataka koji su dali davaoci podataka (član 20. stav 2);

3) ne čuva kao tajnu podatke o popisanim poljoprivrednim gazdinstvima do kojih dođe tokom obavljanja poslova koji su mu povereni (član 20. stav 3).

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj član popisne komisije koji je ovlašćen za raspolaganje sredstvima na podračunu za posebne namene ako nenamenski i nezakonito troši sredstva sa podračuna popisne komisije​​ (član 17. stav 2). Na uzorku će, navode, biti prikupljeni podaci o navodnjavanju površina pod usevima, načinu držanja stoke, obradi i održavanju zemljišta, upotrebi đubriva, stanju poljoprivrednih objekata, mehanizaciji i opremi. “Podaci o organskoj proizvodnji i primenjenim merama ruralnog razvoja biće preuzeti iz evidencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede”, kažu u RZS.

Prijava za popisivača

Plan je da se za popis poljoprivrede angažuje oko 3.000 popisivača, a javni poziv za prijavljivanje kandidata biće objavljen 15. avgusta u osam sati na veb-sajtu Zavoda, sajtu Popisa i u sredstvima javnog informisanja. “Građani koji su zaintresovani za posao popisivača mogu da se prijave isključivo popunjavanjem elektronske prijave na pomenutim sajtovima od 15. do 21. avgusta“, objašnjavaju u RZS.

“Kandidati moraju imati državljanstvo Republike Srbije, prebivalište ili prijavljeno boravište u Srbiji, najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave i stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje. Takođe, ne smeju biti osuđivani, niti se protiv njih smeju voditi istraga ili krivični postupak. Podrazumeva se poznavanje rada na računaru i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja”, dodaju u ovoj instituciji.

Svi kandidati će morati da prođu obuku

Petodnevna obuka kandidata za popisivače organizuje se u zavisnosti od broja kandidata i to: za jednu ili više opština, na jednom ili više punktova, u jednom ili dva termina. Popisna komisija je dužna da obezbedi adekvatan prostor za izvođenje obuke” objašnjavaju u RZS.

“Obuka će biti organizovana u periodu od 18. do 29. septembra, a realizovaće je obučeni opštinski koordinatori. Posebna pažnja biće posvećena vežbanju popunjavanja elektronskog Upitnika preko aplikacije na laptopu”, dodaju u ovoj instituciji.

Izvor: mondo.rs

Popularne