Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kantina“

REKLAMA

“Kinder

Vesti

Pod kojim uslovima možete da produžite rok za otplatu kredita?

Restrukturiranjem kredita se ne uvećava preostali neotplaćeni iznos kredita

Objavljeno

Fotografija: green chameleon

Duži rok otplate, a samim tim i niže mesečne rate, moći će da dobiju dužnici za koje banka proceni da treba da uđu u restrukturiranje postojećih kredita kako ne bi imali problem sa daljom otplatom.

S obzirom da nijedan uslov novog zajma ne sme po dužnika da bude gori nego što je sada, to znači da kamatna stopa ne sme da bude viša od one koju sada plaćaju – a, ako je reč o promenljivoj stopi, marža banke ne sme da bude veća od postojeće, proizilazi iz nove odluke koju je usvojila Narodna banka Srbije, a koja je 9. decembra objavljena u Službenom glasniku. Odlukom NBS, inače, propisano je da ovakav način restrukturiranja zajma dužnik može da koristi – samo jednom.

Dužnici kojima banka odobri produžetak roka otplate kredita, u okviru novih olakšica koje je izmenom podzakonskih akata omogućila Narodna banka Srbije, neće smeti da dobiju nepovoljnije uslove u odnosu na one pod kojima trenutno otplaćuju rate. „Uslovi otplate potraživanja ugovoreni odobravanjem restrukturiranja ne mogu biti nepovoljniji za dužnika u odnosu na prvobitno, odnosno ranije ugovorene uslove“, precizira se u odluci Narodne banke Srbije. Koji dužnik će moći da koristi ove olakšice – procenjivaće svaka banka u svakom konkretnom slučaju.

Tako banke, krozrestrukturiranje kredita, mogu klijentima da odobre novi rok otplate koji će za keš i potrošačke kredite morati da bude kraći od devet godina, a za auto-kredite kraći od 11 godina. To je, inače, rok za tri godine duži od maksimalno dozvoljenog zakonskog rešenja.

Građanima koji otplaćuju stambene zajmove omogućeno je da da rok otplate produže za pet godina, što je postojeća mera čije se važenje produžava i tokom sledeće godine.

„Restrukturiranje se sprovodi na osnovu ponude banke, u skladu s njenim unutrašnjim aktima, odnosno na osnovu obrazloženog zahteva dužnika nakon kojeg je banka ocenila da postoje činjenice i posebne okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika i time na mogućnost da on uredno izmiruje svoje obaveze prema banci“, navodi se u dopunjenoj Odluci o adekvatnosti kapitala banke.

Restrukturiranjem kredita se ne uvećava preostali neotplaćeni iznos kredita.

Odlukom je precizirano da nakon restrukturiranja kredita ugovorena ročnost ne može da bude duža od 3.285 dana (devet godina) za gotovinske i potrošačke kredite, odnosno od 4.015 dana (11 godina) za auto-kredite.

Kredit može samo jednom da se restktrukturira na ovaj način.

Odluka je objavljena u Službenom glasniku 9. decembra, a na snagu stupa osmog dana od objave.

Rokovi kraćeni zbog straha od problematičnih kredita

Podsetimo, Narodna banka Srbije je uvela ograničenje maksimalnih rokova otplate gotovinskih i potrošačkih zajmova krajem 2018. godine, kao reakciju na sve češće odobravanje ovih kredita na rokove duže od deset godina. Kako je tada ukazivala NBS, postepeno skraćivanje rokova otplate bila je reakcija na „sve učestaliju pojavu nenamenskog neobezbeđenog kreditiranja stanovništva po neopravdano dugim rokovima“.

Ti propisi su imali za cilj da, kako je tada isticala centralna banka – „doprinesu sprečavanju nastanka problematičnih kredita u bankarskom sektoru i preduprede moguće posledice po finansijsku stabilnost i građane“.

Počev od 2019, maksimalni rokovi otplate spušteni su na osam, pa na sedam godina u 2020. i šest u 2021. godini. Jedino je za auto-kredite rok otplate i dalje ostao na maksimalnih osam godina.

NBS je „probijanje rokova“ omogućila i u pandemijskoj 2020. godini, posle velikog moratorijuma na kredite, nudeći produžetak od maksimum dve godine.

Inače, bankama ni sada nije eksplicitno zabranjeno da građane kreditiraju na rokove duže od pomenutih – šest godina za keš i potrošačke i osam godina za auto-kredite. Ali im je odobravanje na duže rokove znatno skuplje, jer moraju da umanje vrednost svog kapitala. Naime, banka je u slučaju odobravanja kredita sa dužim rokom u obavezi da umanjuje svoj kapital za celokupan neotplaćeni iznos glavnice tog potraživanja od dužnika, sve do konačne otplate kredita.

Sada, izmenom Odluke o adekvatnosti kapitala, ova obaveza banke – ne postoji u slučaju ovakvog restrukturiranja kredita.

Izvor: kamatica.com

REKLAMA
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popularne