Zaprati nas #uziceonline
REKLAMA

“Vitorog“Logo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Kantina“

Vesti

Pravila ponašanja u gradskom prevozu

Od danas ponovo funkcioniše javni prevoz

Objavljeno

Fotografija: Ant Rozetsky

Od danas, 04. 05. 2020., na teritoriji grada Užica ponovo funkcioniše javni gradski i prigradski prevoz.

Saobraćaj će se odvijati po režimu “letnji režim – školski raspust”.

Krizni štab za suzbijanje zarazne blesti COVID 19 doneo je sledeće instrukcije za korisnike javnog prevoza.

Instrukcije

1. Rad javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika će se organizovati fazno, u skladu sa epidemiološkom situacijom, odnosno na taj način što će se usluge javnog gradskog i prigradskog prevoza pružati prema sledećim prioritetima:
– prva faza: zaposlena lica,
– druga faza: studenti i đaci,
– tpeća faza: nezaposleni, turisti, ostala lica (uključujući i penzionere mlađe od 65 godina),
– četvrta faza: lica starija od 65 godina.

Jedinica lokalne samouprave utvrdiće odlukom period trajanja svake od faza na osnovu preporuka zavoda/instituta za javno zdravlje.

2. Vozači javnog prevoza moraju obavezno nositi ličnu zaštitnu opremu (masku i rukavice) dok upravюaju vozilom.

3. Ostala službena lica koja se nalaze u vozilu (redari, kondukteri i kontrolori) moraju obavezno nositi ličnu zaštitnu opremu (masku i rukavice, po mogućnosti i zaštitne vizire).

4. Vozačka kabina mora biti odeljena fizičkom barijerom od putničkog dela vozila (plastična ili druga pogodna providna pregrada).

5. Usluge javnog prevoza mogu koristiti samo lica koja nose ličnu zaštitnu opremu – masku i rukavice, tj. neće biti dozvljen ulaz putnicima koji na pravilan način ne koriste zaštitnu masku i rukavice.

6. Ulazak putnika u vozilo je moruć samo na jednim vratima (prednjim ili zadnim), s tim što se vozilo mora vidljivo obeležiti sa spoljašnje i unutrašnje strane na kojim vratima je ulaz, a na kojim izlaz putnika iz vozila.

7. U unutrašnjosti vozila mora biti jasno obeležen pravac kretanja putnika (od ulaza ka izlazu).

8. Na ulaznim vratima vozila mora stajati jedan zaposleni kod prevoznika (redar) koji će voditi računa da li putnici ulaze pravilno noseći ličnu zaštitnu opremu, davati uputstva o ponašanju tokom vožnje, vršiti proveru validacije voznih isprava, vršiti druge radnje kako bi se obezbedila sigurnost putnika i vozača.

9. Sedišta moraju biti vidljivo obeležena sa uspostavljenim razmakom koji omogućava odgovarajuću fizičku distancu izmenu putnika (na duplim sedištima samo jedan putnik i sl. – fizička distanca u skladu sa mogućnostima, odnosno raspoloživim kapacitetima vozila javnog gradskog i prigradskog prevoza).

10. Mesta za stajanje u vozilu moraju biti vidljivo obeležena na taj način da se poštuje odgovarajuha fizička distanca, u skladu sa mogućnostima, odnosno raspoloživim kapacitetima vozila javnog gradskog i prigradskog prevoza.

11. Vozilo se obavezno mora pojačano dezinfikovati, pre prvog polaska ili nakon povratka u autobazu po završetku rada, a po mogućstvu vozilo treba dezinfikovati i u toku radnog dana. Posebnu pažnju treba obratiti na vozačku kabinu i rukohvate i druge predmete koji se često dodiruju.

12. Pre i posle svake pojedinačne vožnje, vozilo se mora provetriti prirodnom ventilacijom, otvaranjem svih prozora i vrata na vozilu. Ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju, preporučuje se da prozori budu otvoreni i u toku vožnje. Ne koristiti centralizovani način klimatizacije. U slučaju da su prozori blokirani, prevoznik je dužan da ih odblokira.

13. Na stajalištima moraju biti vidno istaknuta pravila ponašanja u vozilu (ulazak jedan po jedan, nošenje lične zaštitne opreme, fizička distanca, način ulaska i izlaska putnika iz vozila i dr.), kao i obeležena mesta za stajanje putnika na stajalištu radi formiranja reda kojim se obezbeđuje fizička distanca.

14. U skladu sa mogućnostima prevoznika, potrebno je anagažovanje što većeg broja vozila, a u cilju što redovnijeg odvijanja javnog prevoza.

Izvor: uzice.online

REKLAMA
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Your email address will not be published.

Popularne