Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Kantina“

Vesti

Raspisani javni konkursi za izbore direktora JP “Veliki park”, JP “Užice razvoj” i JP “Stan”

Jedan od uslova za kandidate jeste da “nije član organa političke stranke”

Objavljeno

Fotografija: uzice online

Na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Užica uzice.rs, raspisani su javni konkursi za izbore direktora JP “Veliki park”, JP “Užice razvoj” i JP “Stan”.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, tačnije do 14.06. a o svim uslovima konkursa možete se informisati OVDE.

Direktori se imenuju na period od četiri godine a zanimljivo je da su uslovi za sva tri direktroska mesta identični i to su:


1) da je punoletno i poslovno sposobno lice;

2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;

3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2;

4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Preduzeća;

5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;

6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;

7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

8) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

9) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

10) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

– obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

– obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

– obavezno lečenje narkomana;

– obavezno lečenje alkoholičara;

– zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.


Izvor: uzice online

REKLAMA
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popularne