Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Volim

REKLAMA

“Bravo

Kolumne

Turizam u doba Korone

Cilj je da u teškim vremenima sačuvamo turizam zajedno.

Objavljeno

dizajn: uzice online

Ovih dana, dok je zbog novootkrivenog virusa COVID19, skoro ceo svet u karantinu, putovanja su otkazana odnosno sad već i zabranjena, neke od najpopularnijih turističkih destinacija su postale epicentri zaraze, poput Severne Italije, ljudi su pokrenuli pitanje o tome šta će biti sa njihovim putovanjima koja su bila planirana za Proleće 2020. i naravno, prvo su potražili povraćaj novčanih sredstava, a kada su saznali da je to verovatno u ovom momentu nemoguće, javila se velika pobuna, bez ikakvog razumevanja zašto je to tako.

Ovim tekstom, pokušaću “prostim” jezikom da objasnim neke značajne činjenice, postupak kreiranja jednog turističkog aranžmana, ko učestuje, kakve su kome obaze i kako se dobija prodajna cena aranžmana. 

Cilj je da u teškim vremenima sačuvamo turizam zajedno.

Usled svetske vanredne situacije, kompletna turistička privreda je najviše pogođena, skoro da sada ni ne postoji, pa se može reći da Korona razara turizam.

Prema zvaničim podacima YUTE, otkazano je oko 120 000 aranžmana planiranih za proleće 2020., a oko 70ak hotela će verovatno biti zatvoreno, jer kao što znate oko 50% prihoda odlazi na plaćanje poreza, a trenutno prihoda nema – mnogi ljudi iz ovog sektora su dobili otkaz, a pretpostavlja se da će samo veći lanci hotela će uspeti da “prežive” krizu.

Pored otkazanih putovanja, otkazani su i skupovi kojima su naši hoteli trebali biti domaćini.

U situaciji smo da turistička industrija ima pad od 90% i to prouzrokuje velike posledice.

Ukoliko sadašnja situacija bude rešavana po planu, letnja sezona bi trebalo da funkcioniše sasvim normalno i planirano, jer se po trenutnim odlukama Vlade putovanja zaustavljaju do 15. maja tekuće godine. Preporuka je i MOLBA da se ne otkazuju letnji aranžmani i rezervacija je i dalje slobodna i moguća.

Ali… Da li ste se ikada zapitali šta je turizam i turističko putovanje? Šta sve treba da bi se jedno turističko putovanje pripremilo? Da li ste znali koliko je turistička privreda važan segment naše zajednice i koliko utiče na globalnu ekonomiju? I ključno koliko ljudi radi u sektoru turizma i zavisi od sektora turizma?

Od davnina, turistička putovanja su se odvijala i tada su bila dostupna imućnim ljudima koji su putovali u daleke predele da bi se upoznali sa novim sredinama, kulturama, videli značajna kulturno-istorijska dela, upoznali jezik i tradiciju drugog naroda.

Danas, kada je od prvog turističkog putovanja prošlo više od 150 godina, ona su dostupna svima. Ne postoji oblast koja nije istražena ili valorizovana, deo sveta gde nije formirana turistička agencija radi lakše organizacije putovanja, dok turistička privreda ima značajan uticaj na globalnu svetsku ekonomiju.

Sam razvoj turizma je uticao i na razvijanje zemalja kao i samih turističkih destinacija.

Novac koji turisti zarade u mestu stalnog boravka troši se u turističkim mestima i kao rezultat toga nastaju ekonomski efekti na privredu podjednako i na mesta iz kojih dolaze i na mesta koja turistički posećuju. Samim tim turizam je važan faktor ukupnog razvoja, jer povećanjem turističkog prometa dolazi do velikog uključenja radnika u turističku privredu, ali i druge grane koje su povezane sa turističkom privredom. Porastom turističke privrede razvija se i druge privredne grane, posebno saobraćaj i trgovinu.

Osnovni zadatak turističke agencije je olakšanje svih vidova putovanja tj pružanje pomoći u njihovoj pripremi i izvodjenju: obezbedjivanje prevoza, rezervacija hotela, ishrane i drugih potreba.

Da biste vi mogli da odete na jedno putovanje, turistička agencija mora da rezerviše smeštaj, obezbedi prevoz i transfere, obezbedi vodiča ili pratioca i organizuje dodatne aktivnosti u vidu rezervacije mesta na izletima, ulaznice za muzeje, galerije…

Kako to funkcionise?

Turistički aranžmani predstavljaju skup usluga koje je neophodno obezbediti radi zadovoljenja turističkih potreba. Osnovno je smeštaj, ishrana i prevoz.

Smeštaj i ishrana obezbedjuju se zaključivanjem ugovora sa hotelskim preduzećima, dok usluge prevoza vršte saobraćajna preduzeća. Neke agencije poseduju svoje smeštajne i prevozne kapacitete.

Dakle, da bi agencija realizovala jedan turistički aranžman mora da unapred rezerviše smeštajne kapacitete ili zakupi apartmane ili deo hotela – odredjen broj soba koji će koristiti za svoje goste tokom cele sezone, dok za prevoz takodje može koristiti sopstvene prevozne kapacitete (neke agencije imaju svoje autobuse) ili sklapati ugovore sa saobraćajnim preduzećima i iznajmljivati autobuse odnosno rezervisati avionski prevoz na linijskom saobraćaju ili bukirati čarter.

U strukturu prodajne cene aranžmana spadaju: troškovi prevoza, troškovi smeštaja, troškovi ostalih usluga na destinaciji, administrativni troškovi i provizije turističkih agencija, troškovi marketinga.

Da biste bukirali neko putovanje, unapred su rezervisani smeštaj i prevozi, a da bi te rezervacije bile važeće – unapred su i uplaćeni odredjeni avansi kao sigurnost, dakle agencija uplaćuje avans da bi mogla da prodaje turistički aranžman (vrlo često ćete videti natpis da je realizacija putovanja moguća ukoliko se prijavi odredjen broj ljudi ili da je siguran polazak, što znači da agencija snosi rizik popunjavanja kapaciteta).

Odredjene agencije se bave indirektno prodajom aranžmana drugih agencija.

Ako uzmemo da detaljnije analiziramo cenu imamo sledeće segmente: troškovi prevoza autobusom (ukupna predvidjena kilometraža x cena najama autobusa po kilometru) ukoliko se ide avionom onda imamo troškove avionskih karata uz primenu grupne tarife ukoliko je let redovnih linija (plus transfer od i do aerodroma), ukoliko se uzima čarter (i za avionski i za autobuski prevoz) cene se individualno kreiraju (to se procenjuje na osnovu turističke tražnje), troškovi smeštaja i ishrane (vrše se na osnovu ugovora koji je zaključen izmedju agencije i hotelskog preduzeća na bazi noćenja, noćenja sa doručkom, polupansiona odnosno punog pansiona). U zavisnosti od vrste ugovora i za smeštaj i za prevoz neiskorišćeni kapaciteti nadoknadjuju se u visini do čak 75% od vrednosti. Tu su još i angažovanje turističkog vodiča kao i administrativni troškovi uprave koji su obično 30% tj troškovi organizacije putovanja 20% i provizije agencije 10%. Dodatni troškovi koji se mogu javiti su angažovanje lokalnog turističkog vodiča, cene ulaznica u muzeje, galerije ili organizacija izleta.

Kada se svi ovi segmenti saberu i oduzmu dobijamo prodajnu cenu aranžmana.

PRIMER KALKULACIJE CENE ARANŽMANA:

Kalkulacija prodajne cene paket aranžmana na bazi autobuskog prevoza za putovanje u Istanbul 5 dana – 2 noćenja, na bazi noćenja sa doručkom. 

Cena obuhvata troškove prevoza autobusom, dva noćenja sa doručkom u hotelima sa 3*, usluge vodiča, organizaciju putovanja i agencijske usluge (cena nije realna i predstavlja samo primer, radi boljeg razumevanja) Planirani broj putnika je 40.

  • Troškovi prevoza: ukupna predvidjena kilometraža x cena najma autobusa po kilometru: 1200×2.5e = 3000e
  • Troškovi po jednom putniku za planiran broj učesnika putovanja za planiranih 40 putnika 3000:40 = 75e
  • Troškovi hotela po osobi: 25×2= 50
  • Troškovi vodiča po osobi: 8e
  • Ukupni troškovi: 133e
  • Administrativni troškovi agencije 30%: 40e

Na ovu cenu, obično se planirau i troškovi poput putnog osiguranja, doplate za jednokrevetnu sobu, individualni troškovi, kao i razni fakultativni izleti iz ponude po slobodnoj volji i želji turiste. Realizacija fakultativnih izleta takodje može biti uslovljena odredjenim brojem prijavljenih turista.

Pri rezervaciji aranžmana, potpisivanju ugovora sa agencijom, dobijate i uslove turističkog aranžmana, odnosno u našoj zemlji važe opšti uslovi putovanja koji su propisani zakonom za sve registrovane turističke agencije koje se bave delatnosti organizovanja putovanja.

Uz opšte uslove u kojima se izmedju ostalog nalaze i prava putnika ukoliko se otkaže neko turističko putovanje, agencije definišu i posebne uslove u vezi sa korišćenjem konkretnog turističkog aranžmana. Takvi posebni uslovi su po pravilu deo štampanog programa putovanja, a mogu se izdvojiti: definisanje načina prijavljivanja putnika za konkertni aranžman (prodajna mesta, rokovi za prijavu, visina akontacije), uslovi plaćanja (eventualna mogućnost plaćanja u više rata sa preciziranom dinamikom ili davanjem popusta za ranija plaćanja), mogući popusti ili doplate za korišćenje pojedinih usluga (jednokrevetna soba, pogled na more ili popusti koji se odobravaju za mladje članove porodice), neophodna dokumentacija za putovanje (pasoši, vize, potvrde o vakcinaciji ili o zdravstvenom osiguranju i sl.), precizno definisanje usluga koje su uračunate u cenu aranžmana, uz ukazivanje na bitne usluge koje nisu uračunate u cenu, kao što su aerodromske takse, ulaznice za plažu, bazene, skijaške terene i druge usluge.

Potpisom ugovora i uplatom avansa smatra se da ste saglasni sa opštim i posebnim uslovima putovanja, samim tim potvrdjujete svoju rezervaciju.

Avans uglavnom iznosi 10% do 50% od vrednosti paket aranžmana.

Kao što smo na početku ovog teksta rekli, trenutno je otkazan ogroman broj turističkih putovanja i treba naći pravi način kako bi se taj problem rešio na obostrano zadovoljstvo. Perporuka je da se promeni termin putovanja odnosno neke agencije mogu da izdaju vaučere na uplaćene iznose koji će važeti godinu dana ili uz dogovor sa agencijom formirati sporazumni raskid ugovora i prenosa sredstava.

Turistička agencija nije prodavnica. Čak i cipele kad kupite pogrešan broj neće da vrate novac, već vas ljubazno zamole da promenite broj ili model uz doplatu.

U našoj zemlji, u opštim uslovima putovanja, navedeno je da se opravdanim razlogom za otkazivanje putovanja ne smatra proglašenje vanrednog stanja matične zemlje ili zemlje u koju se putuje!

Ukoliko ste dobro razumeli ovaj kompleksni sistem oko kreiranja jednog turističkog aranžmana nadam se da shvatate da je povraćaj novca, za trenutno otkazanih oko 120 000 uplaćenih aranžmana potpuno nemoguć.

Moramo napomenuti, da prema opštim uslovima, koje uredjuje svaka agencija na osnovu zakonskih normi, u slučaju vašeg samovoljnog otkazivanja putovanja u roku od 60 do 45 dana pre polaska, agencija naplaćuje svoje administrativne troškove i to bude 3% – 5%, 45 dana od 5% – 10%, za otkazivanje mesec dana pre i do 30%.  Ukoliko se otkaže na manje od mesec dana, agencija ima pravo da ne vrati novac odnosno da zadrži 100%.

First i last minute uplate, kao i sve online uplate se ne mogu otkazivati pod istim uslovima pod kojima su uplaćene.

Postoji i mogućnost uplate polise osiguranja otkazivanja putovanja, ali i ta polisa ne znači kompletan povraćaj novca, ima naznačene razloge otkazivanja puta i u kojim slučajevima je moguć potpun povraćaj novca. Dakle polisa osiguranja otkazivanja putovanja ne znači kompletan povraćaj novca. Primer za to je da ukoliko vam umre roditelj, očekujete i trebalo bi da dobiete povraćaj 100%, sem ako nije naznačeno posebno da na primer to ne važi u slučaju da vi i vaš roditelj niste prijavljeni na istoj adresi stanovanja.

Da bismo zajedno spasili turizam i turističku privredu, imajte razumevanja zbog novonastale situacije i svoja putovanja samo odložite za neki drugi termin u narednih godinu dana.

SAČUVAJMO TURIZAM ZAJEDNO!

Autor: Ivana Ivanović

Literatura: Poslovanje turističkih agencija i organizatora putovanja, V.Spasić – Univerzitet Singidunum odredjeni podaci preuzeti sa internet portala, YUTA, HORES

izvor: Lela Art

Popularne