Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Volim

REKLAMA

“Bravo

Vesti

U planu izgradnja dve sedmospratnice na Zlatiboru

Izvođač radova firma BG Eksploatacija doo iz Vrnjačke Banje

Objavljeno

Fotografija: istockphotos

Firma BG Eksploatacija doo iz Vrnjačke Banje planira gradnju dve sedmospratnice na Zlatiboru. Opština Čajetina izdala je lokacijske uslove za izgradnju dva stambena objekta na katastarskoj parceli broj 4572/63 u KO Čajetina.

Idejno rešenje planirane izgradnje izradio je Biro za projektovanje, inženjering i izvođenje “STUDIO ARHITEKTON I.D.” doo, Vrnjačka Banja.

Građevinska parcela formira se u okviru postojeće katastarske parcele broj 4572/63 u KO Čajetina, površine 4005 m², koja se nalazi u naselju Golija na Zlatiboru. Na parceli postoji tri izgrađena objekta koji se uklanjaju.

Gradnja dva stambena objekta spratnosti Po+Pr+7+Pk planirana je u dve faze. Bruto površina planiranih objekata biće ukupno 10332,00 m². Potrebno je 133 parking mesta od čega 8 za osobe sa invaliditetom. Kako se navodi u lokacijskim uslovima, 12 nedostajućih parking mesta investitor će obezbediti u skladu sa Odlukom o izmeni odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Izvor: ekapija.com

Popularne