Zaprati nas #uziceonline



Logo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Vodič za popunjavanje i predaju liste želja za upis u srednje škole

Danas i sutra popunjavanje liste želja za upis u srednje škole

Objavljeno

Fotografija: uzice online

Mali maturanti danas i sutra, 29. i 30. juna, popunjavaju listu želja za upis u srednje škole.

Lista se može popuniti elektronski preko portala Moja srednja škola, najkasnije do 30. juna u 15 sati i do tog roka se mogu unositi ispravke.

Papirni obrazac liste želja đaci ili njihovi roditelji mogu predati i u osnovnim školama, od 8 do 15 sati.

U listu želja se može navesti najviše 20 opredeljenja. Iako to nije obavezno preporuka je da se popuni svih 20 polja kako se ne bi desilo da učenik zbog loše procene ostane neupisan.

Ono što treba znati je da se kao želja ne navodi samo srednja škola, već naziv obrazovnog profila, odnosno smer gimnazije. U praksi to znači da ako učenik, na primer, napiše društveni smer neke gimnazije, a potom napiše i prirodno-matematički smer iste te škole, računaju se kao dve želje.

Preporuka je da se kao prva želja napiše profil koji bi učenik najviše voleo da upiše, a onda se ređaju želje spram afiniteta, ali imajući u vidu i broj poena, jer se mora voditi računa da želje budu realne.

U Informatoru za upis učenika u srednje škole nalaze se podaci o minimalnom broju poena koji je bio potreban za upis u sve srednje škole u Srbiji za prethodne tri školske godine, što đacima može da posluži kao orijentir.

Ove godine rezultati završnog ispita su nešto lošiji nego lane pa se očekuje da će upisni prag biti niži za 1,80 poena, s tim što je ovo samo okvirna procena koja ne mora da bude tačna.

Zbog toga je važno da se pri dnu liste želja nađu i oni obrazovni profili za koje je bio potreban manji broj bodova od broja poena koji učenik ima, da se ne bi desilo da ostane neraspoređen.

Bilo je slučajeva da učenik zbog 0,01 poena ostane neraspoređen jer nije popunio listu želja kako valja.

Prilikom popunjavanja obrasca strogo treba voditi računa da se napiše tačna šifra obrazovnog profila jer se upravo na osnovu tog podatka učenici kompjuterski raspoređuju po srednjim školama.

Šifra se nalazi u kokursu za upis učenika ispred naziva obrazovnog profila i treba je popuniti onako kako je napisana u samom konkursu.

Pored toga, u listu želja se unosi i naziv obrazovnog profila, naziv srednje škole i mesto, jezik na kome se izvodi nastava i trajanje obrazovanja u godinama (da li je reč o trogodišnjem ili četvorogodišnjem obrazovnom profilu), kao i podaci o učeniku – ime i prezime, njegova šifra, ime osnovne škole koju je završio…

Da bi učenik upisao srednju školu u četvrogodišnjem trajanju mora da ima najmanje 50 poena.

Prigovori

U subotu, 1. jula učenici će moći da provere da li su podaci iz liste želja tačni, a istog dana od 8 do 15 sati se može uložiti prigovor, kada se unose i ispravke. Treba imati na umu da se prigovor može podneti samo u matičnim osnovnim školama u pomenutom terminu.

U nedelju, 2. jula će biti objavljene konačne liste želja, a u ponedeljak, 3. jula do 8 časova na portalu Moja srednja škola i u osnovnim školama znaće se u koje srednje škole su đaci raspoređeni. Tada će se znati u broj slobodnih mesta za drugi upisni krug.

Izvor: danas.rs

Popularne