Zakon o radu: Trudnoća i otkaz

“Šta ako zatrudnim nakon otkaza?”

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Ništavnost otkaza za vreme trudnoće

Otkaz za vreme trudnoće legalan je samo u pojedinim slučajevima, jer Zakon o radu štiti trudnice od gubitka posla. Ipak, u pojedinim slučajevima trudnica može ostati bez posla ako je firma otišla pod stečaj ili likvidaciju. Postoje prava i pomoći koje u tim slučajevima možete iskoristiti. Bilo da je reč o pravnoj zaštiti ili finansijskoj pomoći bitno je da upoznate svoja prava, a ovo su neka od njih. 

Pre svega, bitno je da znate da poslodavac trudnici ne može dati otkaz, a ukoliko ste prijavljeni na određeno taj ugovor vam se mora produžiti do kraja porodiljskog bolovanja.

Ukoliko pak dobijete otkaz i naknadno saznate da ste trudni imate pravo da u roku od 30 dana, od dobijenog otkaza, obavestite poslodavca o novonastaloj situaciji. U tom slučaju rešenje o otkazu biće ništavno, a trudnica u roku od 30 dana, od dana otkaza, treba da obavesti poslodavca o trudnoći. Tada će otkaz biti ništavan i poslodavac će trudnicu vratiti na posao. 

Ipak, ako ovo nije vaš slučaj vi možete ostvariti naknadu za slučaj nezaposlenosti kao i bilo koji drugi građanin bez obzira na trenutno stanje. 

Koji su uslovi za dobijanje naknade za nezaposlene?

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci.

Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana. Ukoliko ostanete bez posla, a želite da ostvarite pravo na naknadu bitno je da se javite Birou u roku od 30 dana od prekidanja radnog odnosa. 

Ako ste ostali bez posla imate pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja zbog:

– tehnološkog viška ili zbog ekonomskih ili organizacionih promena u firmi 

Ostali uslovi za primanje naknade su još ako:

– niste ostvarile rezultate rada

– prestao vam je ugovor o radnu na određeno, privremeno i povremenih poslova ili je došlo do prestanka probnog rada

– je došlo do gašenja funkcije, ako nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate

 – dođe do prenosa osnivačkih prava vlasnika

– je firma u stečaju ili se pokrene likvidacija

– je bračni drug promenio mesto življenja

– je došlo do prestanka radnog odnosa u inostranstvu

Novčanu naknada za slučaj nezaposlenosti ne možete primiti ako ste:

– posao izgubili svojom krivicom, 

– ukoliko ste uzeli otpremninu ili novčanu naknadu 

Bitno je znati da se za vreme primanja naknade za nezaposlene plaćaju porezi i doprinosi te da će vam se taj period računati u prosek za porodiljsku naknadu.

Mogu li otvoriti trudničko bolovanje za vreme primanja naknade za nezaposlene?

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje nam je rečeno da trudničko bolovanje ne možete otvoriti za vreme primanja ove naknade.  

Iako vam za vreme primanja ove naknade ide staž, vi niste zaposleni, te uzimanje bolovanje nije opcija. Pomoć države u slučaj nezaposlenosti dakle primaćete samo po unapred utvrđenim pravilima.

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

  • 3 meseca, ako imate staž od 1 do 5 godina;
  • 6 meseci, ako imate staž od 5 do 15 godina;
  • 9 meseci, ako imate staž od 15 do 25 godina;
  • 12 meseci, ako imate staž duži od 25 godina;

Godinom staža osiguranja, smatra se navršenih 12 meseci u okviru kojih ste bili obavezno osigurani za slučaj nezaposlenosti.

Kada može doći do nastavka isplate novčane naknade?

Naknada za slučaj nezaposlenosti se ne produžava u slučaju trudnoće

Ova naknada se može produžiti samo ukoliko se za vreme primanja naknade porodite. U tom periodu ćete produženo primati naknadu i biće vam plaćeni doprinosi i porezi. Međutim pravo na naknadu zarade na porodiljskom odsustvu imate samo u slučaju da ne koristite naknadu u slučaju nezaposlenosti. 

U ovim situacijama vam se može produžiti naknada:

1. za vreme trajanja dodatnog obrazovanja i obuke

2. za vreme privremene sprečenosti za rad utvrđene prema propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti;

3. za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta prema propisima iz oblasti rada ili drugim propisima kojima se reguliše odsustvo sa rada

Da li imam pravo na zdravstvenu zaštitu u slučaju da sam nezaposlena?

Trudnica može biti zdravstveno osigurana po osnovu trudnoće, ako ne ispunjava uslove za po nekom drugom osnovu ili preko člana porodice.

Dokazi za osiguranje trudnice koji su potrebni za ostvarivanje prava su:

–    Lična karta,

–    Radna knjižica, 

–    Dokaz o osnovu osiguranja supružnika, odnosno vanbračnog partnera,

–    Potvrda izabranog lekara – ginekologa o trudnoći,

–    Lična izjava trudnice da nije ostvarila pravo na obavezno zdravstveno osiguranje 

Ova dokumentacija odnosi se u lokalnu RZFO ispostavu .

Ukoliko nemate overenu knjižicu i niste stigli da prikupite papire zdravstvenu zaštitu možete svakako ostariti i nijedan doktor ne sme vratiti trudnicu kojoj je potrebna medicinska pomoć. Trudnica sa overenom ili neoverenom ispravom ima pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, a ne samo na onu koja se odnosi na trudnoću. Prethodni staž ne utiče na obim korišćenja zdravstvene zaštite trudnice.

Trudnica ima pravo na besplatne preglede i lečenja koja su vezana za trudnoću.

Ako je nezaposlenoj trudnici potrebno lečenje koje nije u vezi sa održavanjem trudnoće, potrebno je da kod lekara zajedno sa knjižicom ponese i izveštaj specijaliste o postojanju trudnoće kako bi je lekar primio i pregledao.

Izvor: bebac.com

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search