Ko ne treba da vam bude kum

Šta kada se staro kumstvo prekine?
Autor fotografije: Al Elmes

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Kako smo u sezoni svadbi, mnogo je obaveza na budućim mladencima, a jedan od potencijalnih problema jeste i odabir kumova. I mlada i mladoženja bi trebalo da budu oprezni pri njihovom odabiru, jer je jako važno sa kim ćete stupiti u duhovno srodstvo, ono koje mnogi smatraju i jačim nego krvno.

Diplomirani teolog i psiholog Darko Nikolić odgovorio je na neka važna pitanja o kumstvu, a pre svega na ono ko sve može da bude kum.

 Kum može biti ona osoba koja je, na prvom mestu, pravoslavne vere i sama krštena, čistog i moralnog života, da poznaje makar osnovne istine hrišćanske vere i morala, kao i suštinu Svete tajne krštenja, a isto tako i suštinu zaveta koje daje za krštenog i koje je kum dužan da prenese i objasni krštenom kada bude dovoljno zreo. Shodno tome kum ne može biti neko ko je odlučen od Crkve, jeretici, nehrišćani i nevernici, oni koji nemaju saznanje o svojim delima i neodgovorni tj. deca i duševno bolesni, i kako je i sam blaženopočivši patrijarh Pavle govorio, ni oni koji sami imaju nekrštenu decu, jer ako krštenjem ne žele spasenje svome detetu, kako u tome mogu učestvovati i pomagati tuđem?

Kum je glavni duhovni vaspitač deteta

Mnogi i ne znaju suštinsku ulogu kuma, ali nam je Darko objasnio.

– Postojanje kumova možemo pratiti već od 2. veka, što govori o ovoj uzvišenoj ulozi u Pravoslavnoj crkvi. Obaveza kuma je da vodi svoje kumče kroz njegovo duhovno uzrastanje do punoće mere Hristove, te on, uz roditelje, ima veliku odgovornost za hrišćansko vaspitanje deteta, noseći na duši kako vrline, tako i grehove kumčeta, kao njegov glavni duhovni vaspitač. Zato je neophodno da, pri izboru kuma, roditelji deteta vrlo ozbiljno razmotre koliko će ovaj treći roditelj, odnosno duhovni otac, biti u mogućnosti da dete prati i usmerava tokom života.

Kako je već navedeno, kum ne može biti dete, a kako naš sagovornik kaže, mogu kumovati devojčice starije od 13, a dečaci stariji od 15 godina. Svako vreme nosi svoje breme, pa se tako u modernom svetu donose neka nova iskustva i promene.

– Promene u kumstvu se posebno vidi pri izboru svedoka u Svetoj tajni braka, pa mladenci često biraju najbolje drugove i drugarice da budu svedoci njihove ljubavi i zajednice kada postaju jedno pred Bogom. Imam utisak da se staro kumstvo više poštuje u Svetoj tajni krštenja i da je ono mnogo više negovano. Smatram da je i veoma bitno da roditelji govore svojoj deci o tome ko je bio njihov svedok i kum na krštenju, o značaju i tako uzvišenoj ulozi kuma u njihovom pristupanju Crkvi i postajanju punopravnim članovima Crkve. Pokazujući ljubav i poštovanje roditelja prema kumovima i deca će shvatiti koliki značaj kum ima u njihovim životima, te shodno tome negovati staro kumstvo i tu neraskidivu duhovnu vezu koju kum ima sa kumčetom – jasan je sagovornik.

Šta kada se staro kumstvo prekine?

Pošto se staro kumstvo prenosi s kolena na koleno, obično po muškoj liniji, nije neobično da se desi da se ono i prekine – što zbog rađanja ženske dece što zbog gubljenje kontakta i slično. Šta onda?

– Staro kumstvo obično može da se prekine kada stari kum nije u mogućnosti, iz više različitih i opravdanih razloga, da se odazove na poziv roditelja deteta odnosno osobe koja treba da se krsti, ili budućih supružnika. Takođe, može biti da stari kum nema potomke kojima bi mogao da preda kumstvo i da se na taj način ono nastavi. Naravno, može i da se prekine tako što neko izabere novog kuma bez prethodne saglasnosti i dogovora sa starim kumom. Međutim, to svakako nije dobar način da se kumstvo prekine. Potrebno je starog kuma pozvati da bude svedok u Svetim Tajnama, a ukoliko je sprečen, kum daje blagoslov da njegovi kumovi pronađu novog kuma. To je mnogo ispravniji i blagosloveniji put.

Nije nemoguće, ali dešava se da se između kumova desi svađa koja je razlog udaljavanja među njima. Naš sagovornik objašnjava da li se time prekida i kumstvo.

– Kada, nažalost, dođe do svađe između kumova, ono se možemo reći prekida formalno. Iako ne postoji dalja komunikacija između kumova ali suštinski kumstvo nikada ne prestaje, zauvek ostaje ta duhovna veza koja ih je u Svetim tajnama sjedinila.

Postoji verovanje, koji mnogi praktikuju i veruju da je istina, da se sa kumovima ne treba često viđati kako ne bi došlo do pomenute svađe. Treba ipak postaviti granicu i na određeni period se družiti i viđati.

– Sve vreme govorimo o tome kako za kuma treba mudro birati nekoga ko je časnog i moralnog života, nekoga ko nam u naše živote svojim postojanjem unosi sreću, radost i blagoslov. Kada pored sebe imamo takvu osobu za kuma, potpuno sam siguran da do svađe ne može doći, pa makar se viđali svakodnevno. Znam da naš narod govori o tome da je bolje da se kumovi ne viđaju često da ne bi došlo do svađe, jer je sigurno bilo takvih primera u prošlosti, ali ako izaberemo kuma koji u srcu nosi ljubav Hristovu, kao i mi sami, onda ne treba da bude bojazni da može doći do neželjenih svađa. Zato čuvajte i poštujte svoje kumove opominjući se one mudre narodne izreke “Bog na nebu, kum na zemlji” – kaže diplomirani teolog i psiholog.

Tagovi: | | |

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search