Čišćenje Perućca

Ovo je šesta godina, kako se s proleća čisti smeće koje Drina nanosi iz gornjih tokova