Vozači, pažnja!

Za policiju praznici ne važe – meriće brzinu 24 sata neprekidno