Srpski običaji: Vašar

Jedan od najvažnijih detalja na samom vašaru je bilo to da se bude „viđen“ i zapažen