Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Volim

REKLAMA

“Bravo

Kolumne

Pasivna zaštita od požara

Važnost korišćenja protivpožarnih pregrada radi zaustavljanja širenja požara

Objavljeno

Fotografija: rawpixel.com

Pasivna zaštita od požara je proces zaštite objekta od požara bez upotrebe aktivnih sistema za gašenje požara. Postoji mnogo metoda koje se koriste za obezbeđivanje pasivne protivpožarne zaštite, a jedna od njenih osnova je projektovanje i ugradnja horizontalnih i vertikalnih protivpožarnih pregrada.

Šta su protivpožarne pregrade?

Protivpožarna pregrada je osnovna jedinica u planu pasivne protivpožarne zaštite. To je odelenje unutar zgrade, koje je dizajnirano tako da spreči širenje vatre i dima van svojih granica.

Fotografija: Henry&Co

Šta je potrebno za zaptivanje protivpožarne pregrade?

Zaptivanje protivpožarne pregrade je proces stvaranja čvrstog zaptivanja između protivpožarne pregrade i spoljne sredine. Ovo zaptivanje je važno kako bi se sprečilo širenje vatre unutar konstrukcije. Zaptivanje se može postići primenom različitih vatrootpornih građevinskih materijala i proizvoda, kao što su kalcijum-silikatne ploče, zaštitne ekspandirajuće boje, elementi za zaptivanje prodora ili vatrootporno staklo. Rezultat ovog procesa mora zadovoljiti REI kriterijume – nosivost (R), integritet (E) i izolaciju (I).

Fotografija: wikimedia

Primeri horizontalnog i vertikalnog protivpožarnog pregrađivanja

Horizontalno protivpožarno pregrađivanje koristi pregradne zidove napravljene od ploča od kalcijum silikata ili vatrootpornog stakla, kao i razne prodorne zaptivke (npr. protivpožarne obujmice ili cigle) kako bi se sprečilo dalje širenje vatre na istom spratu. Vertikalno protivpožarno pregrađivanje rešava pitanja opasnosti od širenja požara i dima na više ili niže spratove, posebno kroz cevi i kablove. Međutim, ovde se uzima u obzir i protivpožarna zaštita tavanica i podova.

Zašto je zaptivanje protivpožarne pregrade toliko važno?

Kao što vidite, protivpožarna zaptivanje i protivpožarne pregrade pomažu u smanjenju štete uzrokovane vatrom tako što je drže na jednom mestu. Čak i u slučaju širenja vatre, ona će se širiti mnogo sporije, pružajući vreme stanarima da evakuišu zgradu, a vatrogascima da ostvare kontrolu nad situacijom. Ono im takođe pomaže da se kreću po zgradi efikasnije i bezbednije.

Piše: Ljiljana Bugarin

Popularne