Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Deset saveta kako se zaštititi od poplava

Nešto što bi trebalo da znate ako živite u Srbiji

Objavljeno

Fotografija: Istockphotos

Kao i prethodnih godina i ove godine smo svedoci velikih poplava koje su usled obilnih padavina zadesile naš kraj.

Do ovakvih, neželjenih događaja i situacija nesumnjivo dovodi i ljudski faktor sa nesavesnim odlaganjem otpada u reke. Sada je možda poslednji čas da se ozbiljno zamislimo i svi zajedno budemo odgovorniji prema rekama i prirodi koja nas okružuje, jer su reke jedan od ključnih izvora života i opstanka na planeti.

Šta smo naučili iz prethodnih poplava i koliko smo spremno dočekali nove? Podsetimo se još jednom pravila ponašanja koja nam u ovakvim situacijama mogu biti od velike koristi:

  1. Postavite vreće s peskom

Pravovremeno postavite vreće s peskom ispred ulaza svoje kuće. Zaštitite se nasipima i dodatno ih pojačavajte po potrebi. Vreće s peskom su dobar čuvar kuće, jer ćete na taj način sprečiti da voda uđe u vaš dom. Opskrbite se na vreme dovoljnim količinama peska.

  1. Isključite se s priključaka

Priključke za plin, grejanje, struju i vodu obavezno isključite u vanrednim situacijama poput poplava, kako ne bi došlo do većih šteta. Sve električne uređaje prebacite na viši spratni nivo.

  1. Pređite na viši nivo kuće i čekajte evakuaciju

Ukoliko je rizik od poplava veći, prebacite se na viši nivo kuće i pratite obaveštenja nadležnih službi. Ako nadležni organi apeluju na vas da se evakuišete – poslušajte ih. Život nema cenu i preči je od sve imovine.

  1. Pratite medije i ne paničite

Ne širite paniku. Pratite blagovremeno i tačno izveštavanje medija o stanju poplava i ponašajte se u skladu s merama i obaveštenjima kriznog štaba.

  1. Budite u pripravnosti

Ukoliko živite na plavnom području koje je i ranije pogađala poplava, budite svesni te činjenice, pogotovo ako se vaša kuća nalazi u blizini reke ili vode. Budite uvek u pripravnosti. Upoznajte se na vreme sa svim rizicima od poplava, kao i o merama zaštite. Potrebno je blagovremeno pripremiti i pakete za higijenu, dodatnu opremu i alat koji mogu zatrebati u tim situacijama, kao i dovoljne zalihe hrane i flaširane vode.

  1. Sklonite sve opasne materije

Sve opasne i zapaljive materije, motorno ulje, gorivo i druge hemikalije koje imate u stanu sklonite na bezbednije mesto, kako se ne bi izlile i u mešanju s vodom dovele do još većeg oštećenja i zagađenja.

  1. Koristite pumpe za vodu

Ukoliko vam voda uđe u kuću, koristite pumpe za izbacivanje vode.

  1. Proverite vodu za piće

Pratite informacije o vodosnabdevanju i zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Ne koristite poplavnu vodu za piće, jer može biti zagađena kanalizacijom, uljem ili muljem. Vratite se u svoje kuće samo ako nadležne službe procene da je povratak siguran.

  1. Ne uključujte električne aparate

Nakon što se poplava povuče, budite pažljivi sa elektroinstalacijom. Ne uključujte električne aparate pre provere i dobro prebrišite i dezinfikujte sve površine koje su bile pod vodom.

  1. Obratite se osiguravajućoj kući

Da li ste se pitali ko vam čuva kuću? Obratite se svojoj osiguravajućoj kući kako bi stručni ljudi što pre procenili i sanirali nastale štete.

Izvor: dunav.com

Popularne