Izabrani lekar moći će da odobri bolovanje do 30 dana

Umesto dosadašnjih 60 dana

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je predloženo da izabrani lekar po pravilu utvrđuje privremenu sprečenost za rad do 30 dana, umesto dosadašnjih 60 dana, a da nakon toga, privremenu sprečenost utvrđuje prvostepena lekarska komisija RFZO-a, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Takođe, ostavljena je mogućnost da izabrani lekar može da utvrdi privremenu sprečenost za rad i do 60 dana, i to kod osiguranika obolelih od malignih bolesti, onih koji su privremeno sprečeni za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, osoba sa invaliditetom i kod neposredno obavljenih hirurških intervencija, osim u slučaju kada je ta intervencija obavljena u dnevnoj bolnici.

Kako se navodi u saopštenju, predloženim izmenama i dopunama, pitanje utvrđivanja privremene sprečenosti za rad biće racionalnije i efikasnije uređeno, a mogućnosti zloupotrebe značajno umanjene, što će doprineti ekonomičnijem raspolaganju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva kojim se usklađuje način vođenja te dokumentacije i evidencije u elektronskoj formi. Nova zakonska rešenja predviđaju gde, na osnovu čega, kako i u kom obliku se vodi zdravstvena dokumentacija i evidencije, koji su izuzeci od propisanog pravila, ko je odgovoran za tačnost unesenih podataka, kao i obaveza zravstvenog radnika odnosno zdravstvenog saradnika da u postupku vođenja zdravstvene dokumentacije i evidencija poštuje najviše standarde ljudskih prava i bezbednosti pacijenta, kao i tajnost podataka.

Precizirano je šta je zdravstveni karton, stomatološki karton, ko ga vodi, ko unosi podatke u karton i u koje softversko rešenje, kao i ko je odgovoran za tačnost podataka koji se nalaze u zdravstvenom kartonu.

U elektronskoj formi vodiće se i evidencije o imunizaciji, vođenje protokola, istorija bolničkog lečenja i drugo.

Podsetimo, ministarka Grujičić je govoreći o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju navela da je njima predviđeno da će lekar opšte prakse moći da dâ samo dve nedelje bolovanja, a da će za sve duže od toga odluku donositi komisija. Kako je navela njima izmenama je predviđeno da će lekar opšte prakse moći da dâ samo dve nedelje bolovanja, a da će za sve duže od toga odluku donositi komisija.

„Mi smo, sem za onkološke (pacijente), sveže operisane i trudnice napisali jednostavno pravilo da će lekar opšte prakse moći da dâ samo dve nedelje. Svi ostali će morati da idu na komisiju. I evo poziv komisijama Fonda da dobro gledaju o kakvim se dijagnozama radi, jer ima ljudi koji zaista imaju probleme sa kičmom, a 98 posto populacije u celom svetu nekada u životu ima problem sa kičmom“, navela je Danica Grujičić.

Izvor: n1info.rs

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search