Kazne za upravljanje vozilom bez dozvole

Šta kaže Zakon

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Statistički podaci ukazuju da je u poslednje vreme, na putevima u Srbiji povećan broj vozača koji upravljaju vozilom bez posedovanja vozačke dozvole. Takođe, povećava se i broj onih koji upravljaju vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Upravljanje vozilom bez dozvole predstavlja jedan od težih prekršaja u saobraćaju. Shodno navedenom, od izuzetne je važnosti da svaki vozač postupa savesno, budući da bi se na pomenuti način, u velikoj meri sprečilo izvršenje prekršaja kao i kažnjavanje za iste.

Zakonom je propisano da motornim vozilom može upravljati isključivo vozač koji ispunjava propisane uslove i koji ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojom upravlja.Pored navedenog, važno je istaći da vozač ne sme upravljati vozilom u saobraćaju na putu kada mu je odlukom nadležnog organa izrečena mera zaštite ili mera bezbednosti koja se ogleda u zabrani upravljanja motornim vozilom. Takođe, zabranjeno je i upravljanje vozilom za vreme trajanja isključenja vozila iz saobraćaja.

– Šta kaže zakon? –

Prema članu 48 Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – odluka US)za prekršaje protiv bezbednosti saobraćaja na putevima zakonom se mogu propisati kazneni poeni u rasponu od 1 do 25.

Kazneni poeni mogu se izreći vozaču koji u vreme izvršenja prekršaja poseduje vozačku dozvolu izdatu u Republici Srbiji ili vozaču kome je pravnosnažnom odlukom zabranjeno upravljanje motornim vozilom.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon, 87/2018 i 23/2019), članu 279, policijski službenik će privremeno isključiti vozača iz saobraćaja ako:

Nema vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, odnosno ako upravlja vozilom nakon isteka roka važenja vozačke dozvole, odnosno probne dozvole.

Prema članu 330 istog zakona, kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač ili lice koje:

Upravlja motornim vozilom, a nema izdatu vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju motornih vozila, odnosno nema izdatu vozačku dozvolu nakon oduzimanja iste zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja vozilom.

Izvor: uzice online

Ostale vesti

Komentari

0 0 PROTIV
Oceni artikal
1 Komentar
Matori komentari
Najnoviji Najviše lajkova
Odgovori u liniji
Vidi sve komentare
Dusan
11 meseci

Mi smo Drzava trecega Sveta,a nasa vlada kao i posebno Policija i Finansijska, ponasaju se kao da smo USA,kaznjavaju sirotinju koja vozi motor, za koji u vecini zemalja i ne treba dozvola! Mi smo policijska drzava,valjda ce se to ubrzo promeniti pa se nadam da ce policija morati da juri prave lopove i krimose, a zna se ko su,i koliko su im pune fioke slucajeva koji se kriju i zataskavaju.

Slične vesti

Search