Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Kazne za upravljanje vozilom bez dozvole

Šta kaže Zakon

Objavljeno

Fotografija: Anvesh

Statistički podaci ukazuju da je u poslednje vreme, na putevima u Srbiji povećan broj vozača koji upravljaju vozilom bez posedovanja vozačke dozvole. Takođe, povećava se i broj onih koji upravljaju vozilom za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Upravljanje vozilom bez dozvole predstavlja jedan od težih prekršaja u saobraćaju. Shodno navedenom, od izuzetne je važnosti da svaki vozač postupa savesno, budući da bi se na pomenuti način, u velikoj meri sprečilo izvršenje prekršaja kao i kažnjavanje za iste.

Zakonom je propisano da motornim vozilom može upravljati isključivo vozač koji ispunjava propisane uslove i koji ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojom upravlja.Pored navedenog, važno je istaći da vozač ne sme upravljati vozilom u saobraćaju na putu kada mu je odlukom nadležnog organa izrečena mera zaštite ili mera bezbednosti koja se ogleda u zabrani upravljanja motornim vozilom. Takođe, zabranjeno je i upravljanje vozilom za vreme trajanja isključenja vozila iz saobraćaja.

– Šta kaže zakon? –

Prema članu 48 Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – odluka US)za prekršaje protiv bezbednosti saobraćaja na putevima zakonom se mogu propisati kazneni poeni u rasponu od 1 do 25.

Kazneni poeni mogu se izreći vozaču koji u vreme izvršenja prekršaja poseduje vozačku dozvolu izdatu u Republici Srbiji ili vozaču kome je pravnosnažnom odlukom zabranjeno upravljanje motornim vozilom.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon, 87/2018 i 23/2019), članu 279, policijski službenik će privremeno isključiti vozača iz saobraćaja ako:

Nema vozačku dozvolu za kategoriju vozila kojim upravlja, odnosno ako upravlja vozilom nakon isteka roka važenja vozačke dozvole, odnosno probne dozvole.

Prema članu 330 istog zakona, kaznom zatvora od najmanje 15 dana ili novčanom kaznom od 100.000 dinara do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj vozač ili lice koje:

Upravlja motornim vozilom, a nema izdatu vozačku dozvolu ni za jednu kategoriju motornih vozila, odnosno nema izdatu vozačku dozvolu nakon oduzimanja iste zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja vozilom.

Izvor: uzice online

Popularne