Zaprati nas #uziceonline



Logo

REKLAMA

“Kantina“

REKLAMA

“Kinder

Vesti

Оbavezno uklanjanje leda i snega sa trotoara

Kazne za pravna lica i do 1 000 000 dinara

Objavljeno

Fotografija: Georg Toecker

Članom 82. Odluke o komunalnom uređenju Opštine Čajetina (,,Sl. list Opštine Čajetina“, broj 7/2017) definisano je da su za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do 5 m koji se nalazi ispred zgrade, odnosno pripadajuće građevinske parcele, ispred poslovnih zgrada i poslovnih prostora, ispred stambeno poslovnih zgrada, ispred objekata u izgradnji, ispred i oko neizgrađenog građevinskog zemljišta, odgovorna pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, odnosno korisnici nepokretnosti ili kao zakupci ili kao neposredni držaoci te nepokretnosti.

Za uklanjanje snega i leda oko montažnih objekata privremenog karaktera postavljenih na delu javne saobraćajne površine, u širini do 5m oko objekta, odgovorno je lice kome je odobreno postavljanje tog objekta.

Investitori i izvođači radova odgovorni su za uklanjanje snega i leda sa trotoara i pešačkih staza koje se graniče sa površinama na kojima se izvode radovi.

Uklanjanje snega i leda sa površina iz st. 1. do 3.ovog člana, vrši se tako da se ne zatrpavaju slivnici, a sneg i led se odlažu tako da ne ometaju saobraćaj na kolovozu i prolaz pešaka trotoarom“.

Sa krova i drugih spoljnih delova zgrade koja se graniči sa javnom saobraćajnom površinom ili površinom u javnom korišćenju, vlasnik odnosno korisnik zgrade, dužan je da uklanja ledenice radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti za život i zdravlje ljudi i bezbednost dobara i okoline.

Za uklanjanje ledenica sa krovova zgrada i drugih zajedničkih spoljnih delova zgrade odgovorni su vlasnici stanova zgrade.

Za uklanjanje ledenica sa spoljnog dela zgrade koji je u sastavu određenog stana ili drugog posebnog dela zgrade, a koji je dostupan za uklanjanje, odgovoran je vlasnik, odnosno korisnik tog dela zgrade.

U slučaju da nije moguće uklanjanje ledenica sa zgrade, lica iz st. 1. 2. i 3. ovog člana dužna su da blagovremeno postave oznake upozorenja na opasnost od obrušavanja ledenica, kao i odgovarajuće zapreke radi obilaženja ugroženih delova površine iz stava 1.ovog člana.

Novčanom kaznom u prekršajnom postupku kazniće se za prekršaj svi koji ne postupe ili postupe suprotno odredbama navedenog člana, u sledećem iznosu

– fizičko lice u iznosu od 20.000 dinara do 80.000 dinara;
– odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 20.000 dinara do 80.000 dinara;
– preduzetnik u iznosu od 50.000 dinara do 250.000 dinara;
– pravno lice u iznosu od 100.000 dinara do 1.000.000 dinara.

Odlukom o komunalnom redu ova pravila važe i na teritoriji Užica bez prethodnog posebnog obaveštavanja od strane gradskih vlasti.

Izvor: uzice online/zlatiborpress.rs

REKLAMA
Ostavi komentar

Ostavi komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Popularne