Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

Vesti

Obuka za predstavnike političkih subjekata, udruženja građana i predstavnike lokalne samouprave

Objavljeno

Fotografija: uzice online

U cilju unapređenja saradnje sa predstavnicima lokalnih samouprava, političkih subjekata, organizacija civilnog društva i medija i uspostavljanja profesionalnih standarda u izveštavanju o sprečavanju korupcije u Srbiji, Agencija za sprečavanje korupcije organizovala je 21. marta 2023. godine, u prostorijama i uz podršku Skupštine grada Užica, obuku na kojoj su učesnici upoznati sa delom zakonskih nadležnosti i ovlašćenja Agencije.

Obuke se, prema rečima Almire Medunjanin iz Agencije za borbu protiv korupcije organizuju za predstavnike političkih subjekata i grupa građana, a u cilju prevencije daljih povreda Zakona o finanisranju političkih aktivnosti i radi detaljnijeg upoznavanja sa osnovnim obavezama koje proizilaze iz pomenutog zakona.

“Pre svega upoznaćemo ih sa obavezom podnošenja godišnjeg izveštaja o finanisranju čiji rok se približava. Takođe, predmet ovih obuka su i izvori i način finansiranja političkih stranaka, zabrane koje proizilaze iz finansiranja političkih aktivnosti, kao i nadležnosti i postupci koje Agencija vodi u slučaju povrede zakona. Na ovaj način Agencija preventivno deluje da politički subjekti izvršavaju svoje obaveze u skladu sa zakonom”.

Denis Janković viši savetnik za pravne poslove u Agenciji za borbu protiv korupcije govorio je na temu “Procena rizika od korupcije u propisima lokalne samouprave”, kako bi se  učesnici upoznali sa Metodologijom za procenu rizika od korupcije u propisima, značajnom  za izradu akata lokalne samouprave.

“Naš zadatak je da utičemo preventivno na poboljšanje kvaliteta propisa koje analizitramo i koje organi državne uprave imaju obavezu da agenciji dostavljaju, tako da mi prepoznajemo korupciju u propisima. Trudimo se da propis poboljšamo na način da smanjimo, što je više moguće, prostor za koruptivne efekte određenih odredbi tako što dajemo preporuku i ukazujemo na konkretne faktore rizika. Cilj mog predavanja je da predstavnicima lokalne samouprave pokažemo na koji način Agencija gleda na propise, jer zakonodavac gleda na jedan način, a agencija gleda samo i pre svega iz domena mogućeg koruptivnih efekata tog propisa”.

Kako je ova tema i specifični cilj ovogodišnjeg konkursa Agencije za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva namenjenih sprovođenju projekata iz oblasti sprečavanja korupcije, obuku su pratili i predstavnici civilnog društva i medija.

Izvor: uzice.rs

Popularne