Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Volim

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Odluka o proglašenju predela izuzetnih odlika “Klisura Đetinje” urađena u skladu sa zakonom

Reakcija Odeljenja za zaštitu životne sredine na saopštenje “Libergrafa”

Objavljeno

Fotografija: uzice online

“Posle gotovo dve decenije na pragu smo da donesemo jednu od najvažnijih odluka, koja se odnosi na zaštitu područja klisure reke Đetinje, na koju smo veoma ponosni i u koju smo u prethodnih nekoliko godina uložili značajna finansijska sredstva. Sve što smo radili, radili smo sa jednim ciljem, da ovo područje, jedinstveno po mnogo čemu, sačuvamo za generacije koje dolaze, a Užičanima i turistima ponudimo sadržaje koje će koristiti, bez bojazni da će to imati negativan uticaj na samu klisuru i njene specifičnosti.

Posle svih zakonom predviđenih procedura, uz učešće stručnjaka ali i građana i u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima i Zavodom za zaštitu prirode dobili smo dokument koji će zapravo biti najvažniji korak u procesu koji će uslediti, a o čemu će građani kao i do sada biti obaveštavani. Nema ni reči, kao to tvrdi Građanska čitaonica „Libergraf”, da su bilo čime ugroženi interesi građana i zaštita prirode, a sve što je u Odluku o proglašenju predela izuzetnih odlika „Klisura Đetinje“ uvršteno, urađeno je u skladu sa mišljenjem resornih Ministarstava i Zavoda za zaštitu prirode.

Naime, u skladu sa članom 41a Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010 ispr, 14/16 i 95/18 – dr. zakon i 71/2021) posle završenog Javnog uvida i Javne rasprave, Predlog odluke o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Klisure Đetinje“ dostavljen je na saglasnost Ministarstvu zaštite životne sredine. U postupku pribavljanja saglasnosti Ministarstvo zaštite životne sredine pribavlja mišljenja nadležnih ministarstava. Primedbe na tekst Predloga odluke dostavilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo rudarstva i energetike. Primedbe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odnosile  su se na usklađivanja Predloga odluke sa propisima iz oblasti vodoprivrede i šumarstva i one su prihvaćene, a primedbe Ministarstva rudarstva i energetike su odbijene uz obrazloženje. Predlog odluke nakon usaglašavanja sa prihvaćenim primedbama, dostavljen je Ministarstvu zaštite životne sredine na dalje postupanje. Ministarstvo zaštite životne sredine, nakon pribavljenih  pozitivni mišljenja nadležnih ministarstava, dalo je Saglasnost na Predlog odluke o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Klisura Đetinje“ br. 353-02-04745/2022-04 od 29.05.2023. godine.

Nakon dobijanja Saglasnosti Ministarstva zaštite životne sredine u skladu sa zakonskom procedurom, zaštitu ovog područja u skladu sa Sporazumom  proglasiće Skupštine grada Užica i opštine Čajetina, nakon čega će uslediti  donošenje važnih dokumenata, Plana upravljanja i godišnjih programa upravljanja, izrada Prostornog plana područja posebne namene, Pravilnika o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi, kao dokumenata kojima se upravlja zaštićenim područjem.

Na kraju, ne čudi pokušaj stvaranja zabune kod građana, od strane onih, čiji je jedini cilj prikupiti poneki politički poen i to u oblasti na koju smo svi veoma osetljivi”.

Izvor: Grad Užice/Odeljenje za zaštitu životne sredine

Popularne