Pet saveta za legalizaciju objekta

Proces legalizacije često ume da bude dugačak…
Autor fotografije: Ricardo Gomez

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Proces legalizacije često ume da bude dugačak, a često deluje kao da je lista potrebne dokumentacije beskrajno dugačka.

Da li je objekat upisan u katastru, koja dokumentacija je potrebna i kako pronaći vlasnika parcele su podaci koji se mogu pronaći na internetu. Međutim, one koji se upuštaju u ovaj proces dodatno može da zbuni to što je proces drugačiji za svaku vrstu objekta. Međutim, postoje osnovne stvari koje će ga umnogome olakšati.

Za proces legalizacije objekata, odnosno ozakonjenja, zaduženo je Ministarstvo građevinarstva, koje ove poslove može da prebaci na neku gradsku opštinu u Beogradu. Prvi korak je popis svih ilegalih objekata, kako bi i država, ali i građani znali koji objekti moraju da prođu proces ozakonjenja.

Jedan od čestih razloga zbog kojeg građani žele da krenu u proces legalizacije je pitanje imovinskih odnosa, koji mogu da traju i godinama. Kako bi se legalizacija obavila, potrebno je da vlasnik dostavi dokaz o pravu svojine, korišćenja ili zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, ali i drugim pravima koja su propisana Zakonom o izgradnji i planiranju.

Takođe, potrebno je da vlasnik sačini izveštaj o zatečenom stanju objekata, koje se često dovodi u vezu sa geodetskim radovima koje bi stručnjaci trebalo da izvrše na terenu.

Nabavljanje dokumentacije

Kada vlasnik stana ili nekog drugog objekta želi da ozakoni taj objekat, potrebno je da prikupi pravosnažnu sudsku presudu, ugovor o prenosu prava korišćenja, ugovor o kupovini, pravosnažno rešenje o nasleđivanju.

Potom, donosi se rešenje o ozakonjenju, koje sadrži konstataciju da se vrši ozakonjenje ilegalno izgrađenog objekta, ime i prezime vlasnika, osnovne podatke o objektu, podatke pravnog lica koje je uradilo izveštaj o zatečenom stanju, podatke o izvođaču radova, dokaz o plaćenoj taksi, kao i druge, zakonom propisane podatke.

Legalizacija stana u novogradnji

Vlasnici stana u novoj zgradi, koja ima upotrebnu dozvolu, treba da pripreme kupoprodajni ugovor overen kod notara, kopiju lične karte ili očitani dokument i potvrdu da je stan isplaćen u celosti. Ukoliko je vlasnik stana u braku, biće mu potreban i venčani list. Zatim će arhitekta uraditi izveštaj o zatečenom stanju, a geometar će napraviti orto snimak. Na kraju, komisija nadležnog odeljenja za legalizaciju treba da izađe na teren i potvrdi da su radovi izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom.

Legalizacija objekata na selu

Kada je u pitanju legalizacija objekata koji su na selu, kao i u prethodnim slučajevima, neohodno je uraditi geodetske radove, uraditi stanje stabilnosti objekta, čime se proverava stanje struje, vode i statike i priložiti potrebnu dokumentaciju, kako bi objekat mogao da uđe u katastar nepokretnosti.

Legalizacija kuće

Kako bi vlasnik uopšte mogao da legalizuje kuću, ona mora da bude izgrađena do 2018. godine, a noviji objekti ne potpadaju pod ozakonjenje.

Pre svega, Katastar izdaje uverenje da se na orto snimku vidi da je objekat izgrađen do date godine, a potrebno je i da vlasnik ima dokaz o poreklu i vlasništvo nad zemljištem. Potrebni su i geodetski elaborat i projekat zatečenog stanja, nakon čega će opština na kojoj se nalazi objekat, pregledati dokumentaciju. Geodetski deo biće poslat Katastru na pregled.

Legalizacija garaže

Kako bi se legalizovala garaža, potrebno je da se podnese zahtev za legalizaciju, koji sadrži naslovnu stranu, snimak izvedenog projekta i izjave projektanta i vlasnika nezaakonitog objekta.

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search