Zaprati nas #uziceonlineLogo

REKLAMA

“Kinder

REKLAMA

“Bravo

Vesti

Počela podela komunalne opreme za primarnu separaciju otpada u Sevojnu

Prvih 500 kanti biće isporučeno ovih dana

Objavljeno

Fotografija: uzice.rs

U Gradskoj opštini Sevojno počela je podela komunalne opreme obezbeđene kroz Program unapređenja infrastrukture u životnoj sredini (EISP2) finansiran od strane Instrumenta za predspristupnu pomoć (IPA 2017), Ministarstva za zaštitu životne sredine i Švedske vlade. JKP “Bioktoš” ovih dana isporučiće domaćinstvima prvih 500 kanti za suvi otpad, a uporedo sa njima domaćinstva će dobiti i crne kante za mokri otpad koje je nabavio “Bioktoš”.

Projekat primarne separacije otpada (“ODVAJAMO”), koji se implementira u četiri regiona, podrazumeva dodelu više od 90.000 kanti i 26 auto-smećara u 17 gradova i opština ima za cilj povećanje procenta reciklaže i unapređenje stanja životne sredine. Užicu su kroz ovaj projekat opredeljena sredstva u iznosu od 544.878 eura uz finansijsko učešće grada od 69.472 eura. Predviđena sredstva donatora  su utrošena za nabavku komunalne opreme (kanti/kontejnera) i vozila za sakupljanje primarno selektovanog otpada, konkretno, za nabavku: 5 350 plastičnih kanti od 240l za sakupljanje reciklabilnog otpada, 570 plastičnih kontejnera od 1,1 m3 za sakupljanje reciklabilnog toka otpada, 124 kontejnera od 1.1 m3 sa točkićima za sakupljanje stakla i dva kamiona zapremine 16 m3.

Navedena oprema omogućiće JKP “Bioktoš” da uspostavi odvojeno sakupljanje i transport reciklabilnog toka otpada u gradu Užicu i Gradskoj opštini Sevojno  do postrojenja sa izdvajanje sekundarnih sirovina u okviru regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko. Prema rečima Branislava Marića izvršnog direktora tog preduzeća  u toku je podela prvih  500 kanti za suvi otpad i isto toliko kanti za mokri otpad u 500 domaćinstava u Sevojnu.

“U narednim danima očekuje se nabavka još oko 2 hiljade crnih kanti koje kupuje “Bioktoš” i podela u delovima grada u kojima je moguć neometan odvoz selektovanog otpada. U skladu sa projektnim aktivnostima biće nabavljene i ostale kante tako da će primarnom separacijom otpada biti pokriveno ukupno 5 350 domaćinstava. Uz 2 500 domaćinstava koliko je obuhvaćeno prethodnim projektom ovo će zaista biti veliki pomak u organizovanom selektovanju i prikupljanju otpada”.

Na teritoriji Sevojna su uporedo sa podelom kanti za domaćinstva postavljeni i kontejneri ispred zgrada za kolektivno stanovanje.

“Postavljeno je 25 kontejnera kod zgrada za kolektivno stanovanje na postojećim lokacijama i nekoliko kontejnera za staklo. Pratićemo potrebe građana i u skladu sa tim dodavati komunalnu opremu, ali ono što nam je veoma važno je građani u ovom velikom i značajnom poslu sarađuju sa nama i uključe se u njegovu realizaciju”, naglašava Marić.

Oprema za kućno odvajanje otpada stigla je i u domaćinstvo porodice Turudić, a prema rečima Branke Turudić oni će sada sa zadovoljstvom selektovati otpad.

“Zadovoljna sam jer kontejneri se napune za dan dva i više nema mesta a sada će svako morati da vodi računa o svom otpadu. Do sada nismo oidvajali otpad jer nismo imali adekvatnu opremu a sada ćemo to raditi  u skladu sa uputstvima koje smo dobili”.

U ovom, tzv. “sistemu odvojenog sakupljanja u 2 kante”, u plavoj kanti/kontejneru sakupljaće se zajedno sav suvi, tj. reciklabilni otpad koji obuhvata različite vrste materijala pogodne za recikliranje kao što su plastika, papir i karton, metal, guma, dok će se u crnoj kanti i sivom kontejneru, sakupljati sav preostali komunalni otpad, koji se u najvećoj meri sastoji od biorazgradivih kategorija otpada (ostaci hrane i kuhinjski otpad), kao i drugih frakcija, kao što su tekstil, koža, zemlja, itd. Žuti kontejneri namenjeni su isključivo za staklo.

Izvor: uzice.rs

Popularne