Test za drogu – Šta predstavlja, kako se radi i koliko je pouzdan?

Da li su i koliko ovi testovi pouzdani?

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Test za drogu jeste generalizovani način testiranja, odnosno utvrđivanja prisustva narkotika u sistemu zavisnika. Postoji više načina kako se može uraditi test na drogu. S druge strane, u zavisnosti od načina testiranja i vrste psihoaktivne supstance, različito je vreme zadržavanja narkotika u organizmu osobe.

Droge jesu sve vrste psihoaktivnih supstanci koje mogu izazvati bolest zavisnosti. Najčešće konzumirane droge su marihuana, kokainheroin, kao i drugi opijati. S druge strane, iako su alkoholona pića legalizovana za upotrebu, alkohol je psihoaktivna supstanca koja, nakon kontinuirane zloupotrebe u relativno dužem vremenskom periodu, izaziva zavisnost, odnosno alkoholizam. Samim tim, sa sigurnošću se može reći da i alkohol spada u vrstu droge.

Zavisnost od droga u najvećem broju slučajeva počinje kao eksperimentalna ili rekreativna upotreba u adolescentskom periodu. Mladi su najpodložniji konzumiranju droge u tom životnom razdoblju. Nesigurnost, traženje sopstvenog indentiteta, pritisak vršnjaka, sklonost ka dokazivanju…

Svi ovi faktori utiču na to da tinejdžeri probaju ili počnu sa konzumacijom droge. Istraživanja su pokazala da većina mladih prvi put dolazi u kontakt sa marihuanom u periodu između 15. i 16. godine. Dok se sa heroinom i ostalim opijatima počinje nešto kasnije, oko 19. godine. Uprkos brojnim apelima u našoj zemlji, ali i u svetu, o štetnosti upotrebe narkotika, nažalost, konzumacija narkotika se, naročito među mladima, ne smanjuje.

Postoje brojni načini kako prepoznati narkomana, ali ono što je zaista važno jeste otkrivanje zavisnosti u ranom periodu bolesti, jer je tada najveća šansa da se ona i izleči. Ako sumnjate da vaše dete ili bilo koji drugi član porodice ili bliska osoba zloupotrebljava narkotike, test za drogu jedan je od načina da se reši ova nedoumica.

Kako se radi test na drogu? 

Ukoliko se pitate „kako se radi test na drogu“, odnosno kako se sve može uraditi test za drogu, znajte da postoji više metoda.

U zavisnosti od cilja testiranja, test za drogu se može raditi putem krvi, iz urina, pljuvačke i koseTest na drogu preko urina predstavlja najčešću vrsta testa za drogu zato što je jednostavan, pristupačan i daje brze rezultate. Takođe, test na drogu iz urina može pokazati prisustvo psihoaktivnih supstanci u prethodnih nekoliko dana od dana korišćenja narkotika.

Ne treba poistovećivati vreme dejstva droge sa vremenom ostanka droge u sistemu!

Dejstvo droge, u zavisnosti od vrste psihokativne supstance, može prestati relativno brzo nakon konzumiranja iste. Međutim, to ne znači da isto toliko droga ostaje u sistemu. Ponekad droga može ostati danima, pa i nekoliko meseci u organizmu korisnika od dana prestanka efekta iste. Na primer, „high“ efekat kokaina može trajati od 15 do 30 minuta. Međutim, prisustvo ovog narkotika se može utvrditi i u periodu od 3 meseca od dana uzimanja istog, ako se radi test na drogu iz kose. Ili, ako se radi test na kokain iz krvi, prisustvo ovog stimulanta se može utvrditi u roku od 24 sata od momenta konzumiranja istog.

Test na drogu preko krvi

Analize krvi, odnosno test na drogu preko krvi svakako predstavlja prikladan vid testiranja ako sumnjate da osoba koristi narkotike ili alkohol. Budući da se droge brzo metabolišu i eliminišu iz organizma, test za drogu iz krvi nudi veoma „kratak prozor“ za otkrivanje prisustva iste. Putem krvi, prisustvo droge može se utvrditi u roku od jednog minuta do više sati, u zavisnosti od vrste droge i doziranja.

Generalno posmatrano, kada je u pitanju ova vrsta testa, tu se podrazumeva test na drogu laboratorija. Preciznije rečeno, test na drogu preko krvi radi se u laboratorijama. Stoga, ne postoji jedinstveni, univerzalni i jednoobrazni test na drogu preko krvi cena, budući da će ta cena varirati. Naravno, test na drogu preko krvi može se vršiti i u specijalizovanoj klinici za lečenje zavisnosti.

Između ostalih, putem krvi se može testirati prisustvo sledećih droga:

 • Alkohol;
 • Amfetamini;
 • Barbiturati;
 • Benzodiazepini;
 • Kokain;
 • PCP (fenciklidin);
 • Marihuana;
 • Metadon;
 • Opijati, uključujući heroin.

Test na drogu preko urina

Test na drogu preko urina, kao što smo istakli, jedan je od najčešćih testova koji se radi kada se želi otkriti prisustvo narkotika u organizmu. Test na drogu iz urina je brz, ekonomičan i apsolutno bezbolan. Zato se često može čuti da se ovaj test naziva i brzi test na drogu. Osoba može dati uzorak urina, a potom sledi analiza uzorka u laboratoriji ili ovlašćenoj klinici. S druge strane, ovaj test može se kupiti u apotekama, tako da se testiranje može obaviti i u kućnim uslovima. U ovom slučaju, kucni test na drogu cena zavisiće od vrste proizvođača.

Test na drogu iz urina može utvrditi prisustvo droge u samom urinu, metabolit droge ili neke druge biomarkere koji ukazuju na upotrebu ili zloupotrebu narkotika. Biomarker droge jeste svaka merljiva supstanca koja je prisutna nakon konzumacije narkotika. Metabolit je takođe vrsta biomarkera koji ostaje u telu dok organizam drogu obrađuje i razgrađuje.

Važno je reći da test na drogu preko urina utvrđuje prisustvo droge prilikom njene prethodne neposredne upotrebe ili nedavne upotrebe. Drugim rečima, ovaj test najčešće ne može da posluži kao dokaz ili indikator za otkrivanje bolesti zavisnosti ili intoksikacije. Putem urina, prisustvo droge može se otkriti u roku od nekoliko dana od dana poslednje konzumacije. To zavisi od više faktora. Ti faktori uključuju količinu i učestalost zloupotrebe narkotika ili druge psihoaktivne supstance, kao i brzinu kojom se ona metaboliše i izbacuje iz organizma.

Putem urina, može se utvrditi prisustvo sledećih droga:

 • Amfetamini;
 • Metamfetamini;
 • Benzodiazepini;
 • Barbiturati;
 • Marihuana;
 • Kokain;
 • Metadon;
 • PCP (fenciklidin);
 • Opijati (heroin).

Test za drogu iz kose

Test na drogu iz kose može pokazati prisustvo narkotika ili alkohola unutar ili izvan folikula dlake. Za razliku od testa na drogu iz urina, koji može otkriti da li je osoba koristila drogu u prethodnih nekoliko dana, test na drogu preko kose može utvrditi prisustvo psihoaktivnih supstanci u dužem vremenskom periodu od dana poslednjeg uzimanja supstance. Upravo u tome se ogleda najveća prednost ovog testa. Odnosno, ovaj test nudi najširi „prozor“ za utvrđivanje prisustva psihoaktivnih supstanci.

U zavisnosti od uzorka i dužine dlake, može se utvrditi prisustvo narkotika i alkohola u periodu od 7 do 90 dana od poslednje konzumacije.

Test na drogu putem kose jeste jedan od najefikasnijih načina testiranja u svrhu otkrivanja stalne ili ponavljajuće zloupotrebe droga. Ako osoba zloupotrebi drogu jedanput, manja je verovatnoća da će se rezultat biti pozitivan prilikom testiranja kose. Pored toga, ovaj test je precizan i efikasan kada se želi saznati kada i koliko dugo je droga bila korišćena, ali i da se utvrdi da li je konzumacija psihoaktivnih supstanci prekinuta.

Budući da se ovaj test takođe radi u laboratoriji ili u centru za lečenje zavisnosti, cena testa na drogu iz kose zavisiće od ustanove u kojoj se radi. U poređenju sa ostalim testovima, test na drogu iz kose cena jeste malo skuplji.

Tipično se ovaj test koristi za utvrđivanje prisustva sledećih droga:

 • Amfetamini;
 • Metamfetamini;
 • Ekstazi;
 • Marihuana;
 • Kokain;
 • PCP;
 • Opijati.

Test na drogu preko pljuvačke

Test na drogu preko pljuvačke jeste tzv. skrining test za drogu koji otkriva tragove psihoaktivnih supstanci u pljuvački osobe. Na taj način može se identifikovati prisustvo narkotika ili akohola u njihovom sistemu. Drugi nazivi za test na drogu preko pljuvačke jesu test na drogu putem brisaoralni test na drogu ili test na drogu pomoću pamučnog štapića.

U pitanju je najmanje invanzivan test za drogu, budući da nema uboda iglom radi vađenja krvi.

 • Štapićem se skuplja uzorak pljuvačke iz usta osobe;
 • Ovaj uzorak se može odmah proveriti ili poslati u laboratoriju na analizu i utvrđivanje prisustva droge;
 • Test na drogu ne zahteva mnogo pripreme, ali se od osobe može zahtevati da ne jede i ne pije ništa 10 minuta pre testiranja.

Putem ovog testa, može se utvrditi prisustvo sledećih narkotika:

 • Amfetamini;
 • Metamfetamini;
 • Barbiturati;
 • Benzodiazepini;
 • Heroin i ostali opijati;
 • Kanabis (marihuana, THC);
 • Kanabis (marihuana, THC);
 • PCP (fenciklidin);
 • Alkohol.

Test za drogu – Koliko dugo droga ostaje u krvi?

Postoje brojni faktori od kojih zavisi koliko dugo narkotik ili alkohol ostaju u krvi nakon konzumacije.

 1. Vrsta korišćene droge;
 2. Količina korišćene droge;
 3. Učestalost zloupotrebe;
 4. Nivo hidriranosti osobe i telesna težina;
 5. Koliko je osoba fizički aktivna;
 6. Stepen tolerancije na drogu;
 7. Medicinska stanja koja utiču na izbacivanje droge iz organizma;
 8. Prisustvo drugih droga ili alkohola.

Navešćemo sada koliko dugo u sistemu osobe ostaju psihoaktivne supstance, posmatrano iz dva ugla: vrsta droge i test za drogu koji se radi preko krvi.

Test na marihuanu i koliko dugo marihuana ostaje u krvi?

 • Do 4 sata.

Koliko dugo heroin ostaje u krvi?

 • Do 6 sati.

Koliko dugo metadon ostaje u krvi?

 • Do 24 sata.

Test na kokain iz krvi – Koliko dugo kokain ostaje u krvi?

 • Do 24 sata.

Koliko dugo metamfetamin ostaje u krvi? 

 • Do 3 dana.

Koliko dugo ekstazi ostaje u krvi?

 • Do 2 dana.

Koliko dugo alkohol ostaje u krvi? 

 • Do 6 sati.

Test za drogu cena – Da li su i koliko ovi testovi pouzdani?

Često se može čuti pitanje da li je i koliko test za drogu pouzdan? Može li on pokazati i lažno pozitivan rezultat? Nažalost, osobe za koje sumnjate da konzumiraju drogu i koje biste želeli da se testiraju, ne uviđaju vaše iskrene i dobre namere. Umesto da shvate da vi na taj način želite da im pomognete i spasite život, osobe neretko gledaju da „varaju“ na ovim testovima.

Kada roditelji žele da testiraju svoje dete, u velikom broju slučajeva najavljuju deci da će to i uraditi. To čine iz neznanja da droga u organizmu zavisnika ne ostaje dugo, naročito ako se testira putem krvi ili, češće, urina. Ako osoba samo nekoliko dana ne zloupotrebljava drogu, test će biti negativan. Ili ako osoba razvodni urin konzumirajući veliku količinu tečnosti pre testiranja ili dolivanjem vode, test će biti lažno negativan. Svakako, test za drogu može biti negativan ako se u urin dodaju određene hemikalije, zbog čega treba obratiti pažnju na boju i izgled mokraće. Ujedno, ovaj test može biti negativan i ako se podmetne tuđi urin.

Iz tog razloga je važno da roditelji kontrolišu decu kako se ove „prevare“ testova ne bi dogodile.

Treba istaći takođe da test na drogu cena zavisi od načina testiranja, proizvođača testova, ustanove ili centra u kojoj se testiranje vrši i slično. Ovo se isto odnosi ako želite da nabavite test za drogu u apoteci. Naime, test za drogu u apotekama cena variraće od apoteke do apoteke, cilja i vrste testiranja, proizvođača testova i slično. Zato je najbolje da se pre kupovine testa za drogu u apotekama raspitate o rasponu cena, kao i tome koje vrste droge taj test otkriva.

Šta ako je dobijeni rezultat testa pozitivan? 

Ukoliko je dobijeni rezultat testa na drogu pozitivan, to je veliki alarm, budući da on potvrđuje prisustvo droge u organizmu korisnika. Tada je neophodno hitno razgovarati sa tom osobom, pomoći joj i pokušati sprečiti dalju zloupotrebu droge. U slučaju nastavka korišćenja narkotika i alkohola, doći će do brojnih neželjenih efekata. Pored razvijanja bolesti zavisnosti, neka od štetnih dejstava konzumiranja droge, koja mogu koinicidirati sa zavisnošću, jesu:

 • Halucinacije;
 • Gubitak pamćenja;
 • Krvni ugrušci (trombovi) i posledično srčani i moždani udar;
 • Kompulzivna i nekontrolisana ponašanja;
 • Stevens-Johnsonov sindrom (opasna i ponekad životno ugrožavajuća bolest kože i sluznica);
 • Rak;
 • Suicidalnost i samoubilačke misli i ponašanje;
 • Smrt.

Kao što smo istakli, ako je test za drogu pozitivan, tada je odmah neophodno preduzeti korake radi sprečavanja dalje konzumacije i napredovanja bolesti zavisnosti.

Izvor: meditim.rs

Tagovi: | | | |

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search