Vladari Mahale

Vladati Mahalom nije tako mala stvar, to ipak mogu samo večni