Nastavnici će pisati i “opravdanja” za ocene

Izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Podeli vest:

Facebook
Telegram
WhatsApp

Ako se usvoje izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, od septembra će praktičnu i nastavu iz stručnih predmeta u umetničkim i srednjim stručnim školama moći da predaju i svršeni srednjoškolci.

Za katedrom se, takođe, mogu naći i predvači sa masterom iz bilo koje oblasti tako da će, recimo, profesor biologije moći da bude i neko ko je posle osnovnih studija na Biološkom fakultetu, završio postdiplomske studije na ekonomiji!

Uz ove izmene, koje su sastavni deo predloženih izmena Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, novina je i to da će se đaci dva puta ocenjivati iz vladanja, po jednom u svakom polugodištu, i to bi bio prvi put da se ovakva praksa uvodi u naše škole. Nastavnici će, ako roditelji zatraže objašnjenje za ocenu, morati da pišu izjavu direktoru u kojoj će obrazložiti zašto je, recimo, dete dobilo dvojku, a ne trojku.

Predlog u koji su “Novosti” imale uvid, nedavno je razmatran na radnoj grupi Ministarstva prosvete, i upućen na javnu raspravu. Poslednja “stanica” je Skupština Srbije, koja donosi konačnu odluku. Nova pravila trebalo bi da ublaže problem nedostatka kadra za stručne i pojedine opšte predmete, koji je godinama prisutan u školama.

Kako se navodi u predloženim izmenama, praktičnu nastavu u stručnoj školi može predavati i osoba sa odgovarajućim srednjim obrazovanjem i položenim specijalističkim, odnosno majstorskim ispitom i petogodišnjim radnim iskustvom u struci. Do sada je uslov bio najmanje peti stepen stručne spreme. U praksi to bi značilo da neko ko je završio mašinsku školu, može držati nastvu iz stručnih predmeta, ako ispunjava i dodatna dva uslova. Nastavnik igračkih predmeta u baletskoj školi može biti osoba sa najmanje srednjim baletskim obrazovanjem i deset godina igračke prakse.

Prethodne reforme školstva uključile su roditelje u skoro sve delove obrazovnog sistema, pa su mame i tate postale važna karika u donošenju nekih odluka. Ovim izmenama, oni će dobiti još prava. Naime, profesori su do sada bili u obavezi da, na zahtev roditelja, pismeno obrazlože direktoru škole samo zaključnu ocenu. Novim odredbama, roditelji će moći da traže objašnjenje za svaku ocenu koje njihovo dete dobije tokom školske godine, a učitelji i profesori su u obavezi da obrazloženje sroče u pisanoj izjavi i dostave direktoru škole. Ako se zna da je bar 10 odsto učenika nezadovoljno u svakom odeljenju, nastavnike čeka pisanje bar po tridestak izjava u svakom krugu ocenjivanja.

Brojni slučajevi vršnjačkog i nasilja prema nastavnicima, naterali su nadležne da ocena iz vladanja “ubace” u prosek od petog razreda, a ne od šestog. U okviru pojačanog vaspitnog rada sa učenicima sada se uvodi i društveno koristan rad.

Ispisnica kad se završi disciplinski

Kada se učeniku izrekne mera isključenja, škola će biti dužna da o tome obavesti Centar za socijalni rad, kako bi oni preduzeli mere iz svoje nadležnosti. Đaci protiv kojih je pokrenut disciplinski postupak više neće moći da se ispišu iz škole dok traje vaspitno-disciplinski postupak, što je do sada bilo moguće. Prilikom prelaska u drugu obrazovnu ustanovu, podaci o izrečenim vaspitnim merama moraju biti uneti u ispisnicu, predviđeno je novim predlogom. Razredne starešine biće u obavezi da vode posebnu evidenciju o pojačanom vaspitnom radu.

Izvor: novosti.rs/uzice online

Ostale vesti

Komentari

Slične vesti

Search